Công tác tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành.

Công tác thẩm định VBQPPL được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định 113 đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 222 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 2.069 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, dự thảo VBQPPL.

Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật; thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý Nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành đã tiếp nhận, phân loại và kiểm tra theo thẩm quyền 1.601 VBQPPL. Tính riêng tại Bộ Tư pháp đã tiếp nhận, phân loại và kiểm tra theo thẩm quyền 1.131 văn bản. Các địa phương đã tiếp nhận, phân loại và kiểm tra theo thẩm quyền 2.087 VBQPPL.

Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước tiếp nhận hơn 46.627 vụ việc hòa giải, tổng số vụ việc được hòa giải 45.112 vụ việc, số vụ việc hòa giải thành 37.628 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,4%, qua đó góp phần quan trọng trong ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hợp tác quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả ấn tượng...

6 tháng đầu năm 2024 đã thi hành xong 403.769/618.908 vụ việc, với hơn 73.015 tỷ đồng.

Riêng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Tổng số phải thi hành 6.396 vụ việc, với số tiền trên 95.041 tỷ đồng. Số có điều kiện thi hành là 4.779 vụ việc, với số tiền trên 51.044 tỷ đồng. Đã thi hành xong 2.117 vụ việc, với số tiền trên 11.387 tỷ đồng.

Kết quả theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, TAND các cấp đã chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự 1.387 bản án hành chính. Các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo dõi 1.387 vụ việc, trong đó số cũ chuyển sang là 776 vụ việc, số tiếp nhận mới là 611 vụ việc; các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 400 vụ việc (tăng 184  bản án so với cùng kỳ năm 2023); đang thi hành 979 bản án.

"Những kết quả nêu trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương", báo cáo nêu.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH 

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để; việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm; kết quả thi hành án dân sự chưa đạt được như kỳ vọng; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong một số lĩnh vực chưa kịp thời; vẫn còn xảy ra vi phạm trong hoạt động luật sư, công chứng...

Khắc phục các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình trong nước và thế giới nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự chủ động, tích cực, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Bộ, ngành Tư pháp, công tác tư pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng bộ, ngành, địa phương nói riêng.

Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Bộ Tư pháp rà soát các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp; quán triệt, triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả các luật, nghị quyết, VBQPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên mới ban hành; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị quán triệt các luật, nghị quyết được ban hành.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên thường trực Ban Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, xử lý VBQPPL nhằm kịp thời khắc phục các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn, kìm hãm sự phát triển; chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thu hút, huy động sự quan tâm, hỗ trợ của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Trong công tác thi hành án, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị toàn hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra; chủ động trong xử lý công việc; tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cấp ủy đảng với các bộ, ngành, địa phương khi giải quyết vụ việc cụ thể, phức tạp; nghiên cứu giải pháp, báo cáo lãnh đạo Bộ để xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng.

Thái Hải