Các học viên tham dự lớp tập huấn gồm công chức làm nhiệm vụ tham mưu về công tác dân tộc; cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ phối hợp làm công tác dân tộc; Chủ tịch, Phó chủ tich Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân; Bí thư, Phó bí thư đoàn thanh niên các xã.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt về 3 chuyên đề: 

Công tác tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong thời kỳ mới, kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc.

Công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng quan về các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở tại các xã kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tộc, định hướng công tác dân vận, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn các huyện, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Các học viên đã tích cực tham gia thảo luận, trao đổi thẳng thắn với giảng viên, báo cáo viên về những vấn đề, những việc còn băn khoăn vướng mắc trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác dân tộc tại địa phương mình; kết thúc chương trình bồi dưỡng các học viên có thể tự tin vận dụng được nhiều nhất các kiến thức đã tiếp thu vào thực hiện công tác, chức trách được giao.

Chương trình tập huấn là một trong những hoạt động thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2023 của UBND tỉnh Hòa Bình./.

Sơn Lâm