Theo cơ quan BHXH Việt Nam, ngành này đã đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình có người bị nạn (gồm 45 người bị thương và 56 người tử vong) với tổng số tiền là 258 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ mức 3 triệu đồng với 1 người mất và 2 triệu đồng với 1 người bị thương.

Về chi giải quyết chế độ BHXH, thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH TP Hà Nội khẩn trương giải quyết các chế độ mai táng phí và chế độ tuất đối với người tham gia BHXH là nạn nhân trong vụ cháy theo quy định.

Trong tổng số 56 người tử vong trong vụ cháy có 17 người đang tham gia BHXH và đang bảo lưu thời gian tham gia đóng BHXH.

Tính đến sáng nay (19/9), BHXH TP Hà Nội và BHXH quận, huyện, thị xã đã thực hiện chi chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng.

Trong đó, chi chế độ mai táng phí đối với 11 người với tổng số tiền 198 triệu đồng; chi chế độ tuất một lần với 6 người, tổng số tiền trên 369 triệu đồng.

Đối với giải quyết chế độ tử tuất, mai táng phí cho các nạn nhân trong vụ cháy, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trực tiếp cho thân nhân của người mất tại nhà, không để người dân phải đến cơ quan BHXH làm thủ tục.

BHXH Việt Nam khẳng định, với vai trò là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, BHXH, BHYT đã trở thành các chính sách có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, luôn đồng hành với người lao động và nhân dân.

Ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực quan tâm, đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo quy định, nhất là khi người tham gia không may gặp rủi ro trong cuộc sống.

Trần Kiên