Việc xây dựng các công trình nhà “Đại đoàn kết” nhằm góp phần giúp những hộ nghèo ở địa phương có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động nhân đạo từ thiện, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Cao Đài - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam nhấn mạnh, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; ý nghĩa của việc xây dựng nhà đại đoàn kết với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và mong muốn với sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, cùng sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp của TX Sa Pa những ngôi nhà “Đại đoàn kết” dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ sớm được hoàn thành để ổn định cuộc sống.

Ông Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy Sa Pa cho biết: Trong những năm qua, cùng với tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thời gian qua, TX Sa Pa đã dành nhiều sự quan tâm tới công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc xóa nhà tạm, nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng chục ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng và làm mới thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của Nhân dân với những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngôi nhà được trao tặng đã giúp các hộ nghèo ổn định hơn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng nhà “Đại đoàn kết” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo thêm động lực để hộ nghèo yên tâm, nỗ lực vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 148 nhà. Mỗi một mái ấm được hoàn thiện là một cơ hội mới được trao cho người nghèo, giúp họ dần ổn định cuộc sống.

Nam Dũng