Để chuẩn bị cho công tác BDSC và dừng khí năm 2023, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu và Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã tích cực phối hợp trong công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, quy trình, công tác hậu cần, đảm bảo an ninh - an toàn, bảo vệ môi trường. Các phương án kịch bản tiếp nhận - cung cấp khí trở lại khi công tác BDSC hoàn tất cũng đã được xây dựng và ban hành.

Đợt BDSC kéo dài trong 6 ngày, từ ngày 7/9/2023 - 12/9/2023. Tính đến 17h30 giờ ngày 12/9/2023, KVT - DVK và các nhà thầu đã hoàn thành:

73/73 đầu việc (14 đầu việc bảo dưỡng thường xuyên, 5 đầu việc kiểm định hiệu chuẩn, 23 đầu việc sửa chữa đột xuất, 31 đầu việc bảo dưỡng ngăn ngừa).

Không có sự cố an ninh trật tự và tai nạn lao động.

Công tác cấp phép được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng và kiểm soát đầy đủ với trung bình 430 nhân sự ra vào/ngày.

Công tác hậu cần chu đáo, đáp ứng kịp thời.

leftcenterrightdel
Thống nhất triển khai kế hoạch BDSC ngay tại công trình 

Kết thúc 6 ngày dừng khí, quá trình BDSC tại GPP Dinh Cố 2023 đã hoàn thành 100% tiến độ công việc, đảm bảo tiêu chí an toàn, chất lượng và đúng kế hoạch đề ra.

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, sự hỗ trợ tích cực của các Ban, Trung tâm, sự phối hợp chặt chẽ của Công ty Dịch Vụ khí cùng các nhà thầu và sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV KVT để công tác BDSC dừng khí 2023 được diễn ra thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel
 Quá trình BDSC trong đợt dừng khí GPP 2023 kéo dài trong 6 ngày, hoàn thành 100% tiến độ công việc với 73/73 đầu việc, không có sự cố an ninh trật tự và tai nạn lao động
leftcenterrightdel
 Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu và Công ty Dịch vụ Khí đã phối hợp chặt chẽ về nhân lực, vật tư, thiết bị, quy trình, hậu cần, đảm bảo an ninh - an toàn, bảo vệ môi trường
leftcenterrightdel
 Chúc mừng công tác BDSC GPP Dinh Cố 2023 đã hoàn thành tốt đẹp

PV