Buổi sinh hoạt được chia thành hai phần chính: (i)Phần 1: Học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và anh hùng" nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; (ii) Phần 2: Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2024 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp".

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Võ Vũ Đạt - Thành viên Tổ tham mưu - giúp việc Đảng ủy, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên được cấp ủy cấp trên giao nhiệm vụ trình bày chuyên đề trước Đảng bộ, tập trung những thông tin, giá trị cốt lõi trong từng nội dung, đồng thời gắn với các dẫn chứng thiết thực, các đảng viên tiếp thu và góp ý và chia sẻ ý kiến rất nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Ngoài các đóng góp mang tính xây dựng cho công tác Đảng và sản xuất kinh doanh của đơn vị, các đồng chí đảng viên đều nhận định rằng chuyên đề sinh hoạt "Một đội ngũ, Một mục tiêu" mang tinh thần nêu cao tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi đường lối, chủ trương, hành động.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty đã phát biểu: Chuyên đề “Một đội ngũ, Một mục tiêu” đã thu hút sự quan tâm của các đồng chí đảng viên, tập thể Cán bộ chủ chốt và lực lượng Đoàn viên ưu tú. Thông qua chuyên đề, mỗi cá nhân sẽ hiểu rõ hơn về lý tưởng của Đảng, từ đó góp phần xây dựng một đội ngũ đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu chung. Mỗi cán bộ, đảng viên khi trở về bộ phận phải ghi nhớ luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các quy định, Điều lệ Đảng và chung tay gìn giữ, phát triển bản sắc Văn hóa doanh nghiệp Khí Cà Mau. Từ đó trở thành những tấm gương sáng cho quần chúng noi theo để chung tay góp sức cho công tác tuyên giáo của Đảng được hiệu quả. Mỗi cá nhân tốt mới xây dựng nên một tổ chức tốt, có như vậy “Một đội ngũ, Một mục tiêu” mới phát huy hết tác dụng”.

leftcenterrightdel
Sinh hoạt chuyên đề "Một đội ngũ, Một mục tiêu" 

Buổi sinh hoạt chuyên đề "Một đội ngũ, Một mục tiêu" đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đảng viên, cán bộ, đoàn viên và người lao động trong công ty, tạo động lực để mỗi cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ Công ty Khí Cà Mau với mục tiêu chung, đó là: “Đảng bộ Công ty Khí Cà Mau đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tiên phong; khát vọng nâng tầm vị thế người Dầu khí nơi cực Nam của Tổ quốc”.