Tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt của Chi bộ có đồng chí Triệu Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy CQĐH; đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty. Là chi bộ được Đảng ủy CQĐH chọn sinh hoạt điểm, buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự còn có sự tham dự của các các đại biểu khách mời là đại diện cấp ủy, các đồng chí tham mưu, giúp việc cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy CQĐH.

Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 05 năm thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn; triển khai sinh hoạt chuyên đề “Một đội ngũ, một mục tiêu”; “Bổ sung động lực mới, làm mới động lực cũ”, tiếp tục xây dựng Chi bộ trở thành “một đội ngũ” đoàn kết, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động để thực hiện mục tiêu xây dựng Chi bộ theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam” - chuyên đề năm 2024 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng, thực hiện, làm lan tỏa, thấm sâu và nâng tầm Văn hóa doanh nghiệp PV GAS, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra/được giao cũng như các nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo quy định của Đảng.

Tại buổi sinh hoạt, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cùng các đại biểu tham dự đã nghe trình bày dự thảo chuyên đề “Một đội ngũ - Một mục tiêu” gắn với 02 tài liệu theo quy định: Bài viết nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người và văn hóa doanh nghiệp.

Sau khi nghe dự thảo chuyên đề, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết, các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực trao đổi, thẳng thắn thảo luận để góp ý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề. Các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ nhận thức của cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng nói riêng; các nội dung chủ yếu, cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; các quan điểm của Đảng về văn hóa doanh nghiệp; ý nghĩa, tác dụng của các vấn đề quan trọng trên đối với với bản thân. Đặc biệt nhấn mạnh thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng Chi bộ trở thành “một đội ngũ” đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu chung; trước mắt là mục tiêu của buổi sinh hoạt chuyên đề với 02 nội dung sinh hoạt theo quy định; xa hơn là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, cán bộ, đảng viên tốt.

Đồng chí Phạm Quang Hòa, Bí thư Chi bộ, thay mặt Chi ủy đánh giá việc chuẩn bị chuyên đề, công tác chuẩn bị buổi sinh hoạt cũng như chất lượng của chuyên đề; nhấn mạnh, làm rõ thêm ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với Chi bộ, đảng viên và kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Triệu Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan điều hành phát biểu chỉ đạo

  Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy CQĐH đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt, chất lượng dự thảo chuyên đề, đặc biệt là tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết của các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt. Đồng chí mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nội dung chuyên đề, đồng thời tin tưởng rằng, kết quả đạt được của buổi sinh hoạt chuyên đề sẽ là tiền đề quan trọng để Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức nhân sự tiếp tục đạt kết quả tích cực, to lớn hơn nữa trong công tác xây dựng Chi bộ, thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, chuyên đề 2024 nói riêng cũng như thực hiện các tiêu chí của Văn hóa doanh nghiệp PV GAS để làm lan tỏa sâu rộng các giá trị cốt lõi “Hợp tác - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - An toàn - Đổi mới” trong từng hoạt động, làm cho Văn hóa doanh nghiệp PV GAS thực sự là động lực, và là nguồn lực quan trọng; góp phần thúc đẩy Chi bộ, các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Triệu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy CQĐH đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về buổi sinh hoạt chuyên đề với các chi ủy, cán bộ tham mưu, giúp việc các chi bộ trực thuộc; làm cơ sở thực hiện đồng loạt, có chất lượng, đạt hiệu quả cao đợt sinh hoạt chuyên đề lần này tại các chi bộ trong toàn Đảng bộ CQĐH, với ý nghĩa là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ theo kế hoạch đề ra.