Kết luận nội dung tố cáo số 7307/KL-BGTVT ngày 11/7/2023 do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký, cho thấy trong 4 nội dung tố cáo ông Trần Hoài An, Chủ tịch Hội đồng Học viện HKVN, có 2 nội dung tố cáo đúng một phần và 2 nội dung tố cáo không đúng.

Với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua quá trình xác minh, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng Học viện HKVN khẩn trương chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra qua công tác xác minh, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Yêu cầu Hội đồng Học viện HKVN khẩn trương chỉ đạo rà soát các quy chế, quy định, định mức và chính sách thu học phí không đúng quy định để có phương án khắc phục.

Chỉ đạo rà soát quy chế tài chính để điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo quản lý chặt chẽ thu, chi của học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện HKVN, trong đó phải xem xét khoản 5, Điều 35 Quy chế Tài chính năm 2022.

Nghiên cứu, xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng Học viện HKVN để làm cơ sở thực hiện, tránh những tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra tại kết luận nội dung tố cáo.

Khẩn trương chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định đánh giá KPIs phù hợp với tổ chức, hoạt động của học viện và quy định tại khoản 1, Điều 23 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

Trường hợp áp dụng quy định đánh giá KPIs, học viện phải tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn để thống nhất thực hiện. Việc đánh giá KPIs phải phù hợp, gắn kết, đồng bộ với việc đánh giá, xếp loại hàng năm theo quy định chung. Từng bước nghiên cứu để có phần mềm ứng dụng công cụ để đánh giá theo quy chế KPIs.

Rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo năm 2022: Báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin để thành viên Hội đồng Học viện HKVN xem xét đánh giá, xếp loại đối với phó giám đốc và kế toán trưởng năm 2022.

leftcenterrightdel
 Bộ GTVT yêu cầu Học viện HKVN khẩn trương thực hiện hoàn trả cho người học số tiền học phí 56 tỷ đồng thu vượt quy định. Ảnh: CTV

Nghiên cứu đánh giá kỹ phần mềm Base để ứng dụng cho quản lý, hoạt động của học viện đảm bảo phù hợp với mô hình quản lý, có kết nối với cơ quan liên quan, bảo đảm tính bảo mật và an toàn hệ thống. Trường hợp sử dụng, học viện cần ban hành quy chế quản lý, vận hành phần mềm Base để làm cơ sở thực hiện (trong đó có việc lấy ý kiến tham gia trực tuyến…).

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 76/NQ-HĐHV theo đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đó, chỉ đạo Học viện HKVN yêu cầu Trung tâm ALI nộp đúng, đủ các chi phí chưa nộp được chỉ ra qua công tác xác minh đúng theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Giám đốc Học viện HKVN chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân (phòng, ban, bộ phận chuyên môn) thuộc thẩm quyền có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra trong kết luận nội dung tố cáo, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Đáng chú ý, Bộ GTVT yêu cầu Học viện HKVN khẩn trương thực hiện hoàn trả cho người học số tiền học phí 56 tỷ đồng thu vượt theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; yêu cầu Học viện HKVN tăng cường công tác quản lý đối với Trung tâm ALI nhằm bảo đảm ổn định, hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển chung của Học viện HKVN.

Bộ GTVT yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Học viện HKVN, Giám đốc Học viện HKVN có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, trong đó, phải khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, việc làm không đúng quy định được chỉ ra trong kết luận; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân theo quy định; báo cáo (gửi kèm hồ sơ, tài liệu để minh chứng cho việc thực hiện) kết quả thực hiện kết luận gửi về Bộ GTVT trước ngày 30/9/2023.

Để đưa đến bạn đọc kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo của Học viện HKVN cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan, ngày 5/10/2023, PV đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với lãnh đạo Bộ GTVT. Tuy nhiên, PV được lãnh đạo Thanh tra Bộ GTVT cho biết, Học viện HKVN vẫn chưa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo về Bộ GTVT.

Lãnh đạo Thanh tra Bộ GTVT nhấn mạnh, lúc nào Học viện HKVN có báo cáo, Bộ GTVT sẽ cung cấp thông tin cho PV. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin từ Thanh tra Bộ.

Trước đó, PV đã đặt lịch làm việc với ông Trần Hoài An - Chủ tịch Hội đồng Học viện HKVN về kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo, nhưng cũng không nhận được phản hồi.

Liệu ông Trần Hoài An - Chủ tịch Hội đồng Học viện HKVN và các tổ chức, cá nhân liên quan có nghiêm túc thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 7307/KL-BGTVT?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý