Phong trào thi đua có tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Thanh tra tỉnh.

Điển hình, đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”; phong trào thi đua “Chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2025”…

Đặc biệt, phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã thực sự có tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng. Qua phong trào, đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của cơ quan Thanh tra tỉnh đã không ngại thay đổi, nhanh chóng hướng tới sự chuyên nghiệp trong công việc, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân; thường xuyên rèn luyện ý thức kỷ luật; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phong cách ứng xử, tạo sự hài lòng, tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp…

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai thực hiện chương trình công tác thi đua. Trong đó, triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022 đối các đơn vị, tập thể, cá nhân trong toàn ngành; đăng ký thi đua của cơ quan Thanh tra tỉnh với CụmThi đua khối các đơn vị tổng hợp của tỉnh, Cụm Thi đua số II Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, với vai trò là thành viên, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng đã tham gia ý kiến với Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh trong việc xét duyệt khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, quy trình.

Với những nỗ lực của mình, cuối tháng 5/2022, tập thể Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thi đua, khen thưởng

Với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Điệp Văn Chiến trao đổi với công dân liên quan đến nội dung kiến nghị tại một buổi tiếp dân định kỳ của tỉnh. Ảnh: TTTT

Trong năm qua, Thanh tra tỉnh đã triển khai 43 cuộc thanh tra (11 cuộc năm 2021 chuyển sang) và 9 cuộc kiểm tra. Trong đó, có 11 cuộc theo kế hoạch, 41 cuộc đột xuất. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm như công tác xác định giá đất, cổ phần hoá doanh nghiệp; việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin phòng chống dịch Covid-19; các dự án công nghệ thông tin, dự án đầu tư ngoài ngân sách với quy mô đầu tư lớn...

Đến nay, đã ban hành 44 kết luận thanh tra và có báo cáo kết quả 8 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra, đã kiến nghị: Thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 22,4 tỷ đồng; xử lý khác gần 4,2 tỷ đồng; thu hồi 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định 66 tập thể, 156 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc; thu hồi 2 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 6 nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xử lý trùng chéo trong kế hoạch thanh tra và hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35, ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 20, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Theo dõi đôn đốc việc thực hiện 107 kết luận thanh tra (64 kết luận từ kỳ trước chuyển sang, 43 kết luận ban hành trong kỳ) với tổng số tiền phải đôn đốc, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 42 tỷ đồng; giảm trừ và loại khỏi quyết toán hơn 10 tỷ đồng; kiến nghị khác gần 45 tỷ đồng.

Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra theo Thông báo 818 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Kết luận thanh tra số 459, số 2096 của Thanh tra Chính phủ; đối chiếu và rà soát kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra của tỉnh với Kiểm toán Nhà nước khu vực VI.

Trong năm 2022, tổng số đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận tại cơ quan Thanh tra tỉnh là 325 đơn; đã chuyển 87 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác; lưu 238 đơn là các đơn trùng lặp, nặc danh, không rõ nội dung và địa chỉ người KN, TC. Tổng số vụ việc được giao giải quyết trong năm là 111 vụ việc; đến nay, đã có báo cáo giải quyết 89 vụ việc, đạt tỷ lệ 80,18%...

Một trong những thành tích nổi bật, khẳng định vai trò của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây là đã đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong năm 2022, các đoàn kiểm tra của Trung ương làm việc tại Quảng Ninh đều ghi nhận, đánh giá cao Thanh tra tỉnh với vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KN, TC.

Thực tế cho thấy, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã triển khai công tác thi đua đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Việc khen thưởng được thực hiện khách quan, nghiêm túc, kịp thời, có nhiều đổi mới, bám sát mục đích, yêu cầu đề ra... Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động; thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trọng Tài