Tại Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ tổng hợp Thu Hằng do bà Trần Thị Thu Hằng là chủ dự án chăn nuôi lợn nái ngoại theo hướng công nghiệp quy mô 600 con tập trung ở thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình thực hiện dự án đã vi phạm hành chính khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 23m3/ngày đêm khi giấy phép khai thác được cấp đã hết hạn. Với hành vi này, chủ dự án bị xử phạt số tiền 15.000.000 đồng theo Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Đồng thời, bị xử phạt số tiền 2.815.000 đồng, áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính. Tổng số tiền phải nộp là 17.815.000 đồng.

Đối với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Mỹ Phát miền Trung, theo Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC, chủ Dự án Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh của ông Nguyễn Quốc Mỹ tại thôn Mỹ Tân - Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước khi không thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền là Sở TN&MT. Với hành vi này, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Mỹ Phát miền Trung bị xử phạt 15.000.000 đồng, quy định tại Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tại Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC, Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp VN1 (trụ sở 56B, Nguyễn Đổng Chi, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) do ông Trần Quốc Hương đại diện pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc.

Theo quyết định này, công ty đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính gồm: Khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác theo bề mặt tại mỏ đá xây dựng ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và khai thác vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác theo độ sâu tại mỏ đá xây dựng ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh; xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Với các hành vi này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp VN1 bị xử phạt 30.000.000 đồng quy định tại Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và Nghị định 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Đồng thời, buộc khắc phục hậu quả nộp lại số lợi bất hợp pháp được xác định là 73.962.000 đồng; buộc cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. Tổng số tiền xử phạt hành chính phải nộp là 103.962.000 đồng.

Xuân Thống