Xử lý hành chính 3 tổ chức và 59 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Phụng cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, các cuộc thanh tra hành chính đã được triển khai, thực hiện đồng bộ, đảm bảo thời gian, nội dung, có trọng tâm, đúng trình tự thủ tục, kết luận khách quan, kiến nghị xử lý các vi phạm qua thanh tra đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, bám sát kế hoạch thanh tra đã đề ra. Sau thanh tra, các đơn vị được thanh tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục những sai sót; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện triệt để các kết luận, kiến nghị, đề xuất đúng quy định pháp luật. 

Số liệu thống kê cho thấy, tổng số cuộc thanh tra hành chính thực hiện trong kỳ là 42 cuộc, số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang là 10 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ là 32 cuộc, số cuộc theo kế hoạch là 33 cuộc, số cuộc đột xuất là 9 cuộc.

Đến nay đã ban hành kết luận thanh tra được 26 cuộc tại 43 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 7,2 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế gần 840 triệu đồng; kiến nghị thu hồi ngân sách hơn 6,4 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 2,26 tỷ đồng (đạt 35%); xử lý hành chính 3 tổ chức và 59 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 1 vụ với 2 đối tượng.

Đối với công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện được 823 cuộc tại 314 tổ chức là 6.210 cá nhân. Trong đó, theo kế hoạch là 107 cuộc, đột xuất là 716 cuộc. Kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện có 18 tổ chức và 534 cá nhân có vi phạm với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 6,8 tỷ đồng… Đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 tổ chức và 181 cá nhân với tổng số tiền là hơn 4,5 tỷ đồng…

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Phụng cho biết, ngành Thanh tra của tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước, trong đó tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. Đa số chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật.

Qua thanh tra đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực đã tạo khung pháp lý quan trọng trong việc thực hiện công tác thanh tra, nhất là chấn chỉnh được việc thủ trưởng của một số sở, chủ tịch UBND huyện, thành phố “tùy tiện“ thay đổi kế hoạch thanh tra...

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Phụng phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển. Ảnh: Thanh tra tỉnh Cà Mau

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu vẫn liên quan đến lĩnh vực đất đai

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và hạn chế tình hình tập trung khiếu kiện đông người, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác giải quyết KNTC, Chủ tịch UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện chủ động nắm tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, hạn chế mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp; chủ động kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết đảm bảo đúng pháp luật đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân. 

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau đã thường xuyên chỉ đạo, sắp xếp thời gian để tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết KNTC, đặc biệt là các vụ KNTC phức tạp, tồn đọng kéo dài, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của cơ quan, đơn vị, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Phụng cho biết, thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư KNTC, tranh chấp của tổ chức, cá nhân. Các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành đều được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, chú trọng vào quyền và lợi ích hợp pháp của dân làm cơ sở để giải quyết nên phần nào đáp ứng được nguyện vọng của công dân…

Tình hình đơn thư KNTC trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2023. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, có phát sinh đơn, thư liên quan đến việc đánh giá, xếp loại viên chức giáo dục; thực hiện nhiệm vụ, công vụ…

Số liệu thống kê cho thấy, toàn tỉnh đã tiếp gần 1.400 lượt với hơn 1.900 người. Trong đó, tiếp công dân thường xuyên là hơn 1.000 lượt với hơn 1.300 người; có 24 đoàn đông người với gần 300 người (tiếp lần đầu 13 đoàn; tiếp nhiều 11 đoàn)… Nội dung tiếp công dân gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chủ yếu là lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, về chính sách có liên quan đến lợi ích của người dân...

Toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1.500 đơn, đã xử lý gần 1.480 đơn… Qua phân loại, xử lý có 623 đơn thuộc thẩm quyền (87 đơn KN, 44 đơn TC và 492 đơn kiến nghị, phản ánh); đã giải quyết được 41 đơn KN và 29 đơn TC, số đơn còn lại đang trong tình trạng giải quyết, còn trong thời hạn giải quyết…

Chu Tuấn