Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra nêu rõ mục đích, phương pháp làm việc và thống nhất lịch thanh tra tại các đơn vị.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu các thành viên Đoàn Thanh tra làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng pháp luật, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình làm việc. Đề nghị Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: TTBNV 

Tiếp thu ý kiến của Đoàn Thanh tra, ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh thống nhất với chương trình, thời gian, phương pháp và nội dung làm việc do Trưởng đoàn Thanh tra nêu.

Ông Vũ Hải Quân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí nhân sự làm việc với Đoàn Thanh tra theo lịch đã thống nhất; giao Ban Tổ chức - Cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc.

Phương Anh