Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và giám đốc sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tại công điện này, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH yêu cầu tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4. Mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến qua số điện thoại: 024.38265964 hoặc 024.39362916 và thư điện tử: tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn; tăng cường xử lý đơn thư gửi qua bưu điện.

Tạm dừng các cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt và các cuộc thanh tra của sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố đến hết ngày 30/4 (trừ những trường hợp phải tiến hành thanh tra đột xuất khi có vi phạm); áp dụng hình thức tự kiểm tra trực tuyến đối với các lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định về tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bố trí cán bộ làm việc tại nhà, tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người.

Đối với các hoạt động chuyên môn, Bộ LĐTB&XH đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4.

Chỉ đạo các ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch COVID-19, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch COVID-19; tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cục Việc làm, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương: Hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến để kết nối cung - cầu lao động. Theo dõi, nắm chắc tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với người lao động và người sử dụng lao động tại các địa phương (cập nhật, thống kê số liệu thường xuyên) để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động; hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra các cuộc đình công trong thời gian có dịch COVID-19.

Việc chi trả trực tiếp trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội phải bảo đảm an toàn cho đối tượng và người chi trả; xây dựng phương án dự phòng về thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định của ngành y tế nếu có đối tượng tại cơ sở nhiễm Covid-19...

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH yêu cầu giám đốc các sở LĐTB&XH chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng "đúng - đủ - kịp thời".

Giám đốc các sở căn cứ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền giao để chủ động đề nghị Kho bạc Nhà nước bố trí kinh phí chi trả gộp trước 2 tháng trợ cấp trong một lần chi trả.

Các sở LĐTB&XH phối hợp với công an và các ngành liên quan tại địa phương tạm dừng đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội; tạm dừng tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, bắt buộc vào cơ sở cai nghiện ma túy...

Khi học viên chấp hành xong quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, thông báo "thông tin y tế" của học viên cho UBND cấp xã - nơi học viên cư trú để địa phương quản lý, phối hợp với gia đình để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại cộng đồng.

Phương Anh