Kiểm điểm trách nhiệm 246 tổ chức, 724 cá nhân

Năm 2023, Thanh tra tỉnh và thanh tra các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 154 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 15,3 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế hơn 42,1 tỷ đồng; thu hồi về Nhà nước 400m2 đất; xử lý khác 45.000m2 đất; xử lý trách nhiệm 147 tổ chức, 244 cá nhân. Kiến nghị 4 nội dung hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Trong kỳ báo cáo, có 235 kết luận thanh tra phải thực hiện. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành 95 kết luận, thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 44,2 tỷ đồng trên tổng số gần 100,7 tỷ đồng và 400m2 đất; đôn đốc xử lý khác về kinh tế hơn 57,1 tỷ đồng trên tổng số hơn 136 tỷ đồng và 45.000m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm 246/255 tổ chức và 724/739 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc; thực hiện 4 nội dung kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị đã triển khai 19 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng đối với 38 đơn vị; đã ban hành kết luận 11 cuộc.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 10 tổ chức, 18 cá nhân. Trong đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm 3 tổ chức; UBND huyện Vân Đồn kiểm điểm 1 tổ chức, 6 cá nhân; UBND huyện Hải Hà kiểm điểm 3 tổ chức, 6 cá nhân; UBND TP Cẩm Phả kiểm điểm 3 tổ chức, 6 cá nhân.

Thanh tra các sở triển khai 631 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (10 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, 621 cuộc triển khai trong kỳ); đã ban hành kết luận 514 cuộc. Qua đó, phát hiện 192 tổ chức, 2.579 cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 4,2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 554 triệu đồng. Ban hành tổng số 2.718 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 16,7 tỷ đồng; xử phạt bằng hình thức khác 89 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 1 vụ.

Đến nay, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 1,4 tỷ đồng; thu hồi về tổ chức, đơn vị gần 3,2 tỷ đồng; xử lý khác số tiền vi phạm hơn 177 triệu đồng. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu gần 16,1 tỷ đồng; 5 tổ chức, 90 cá nhân đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khác; xử lý hình sự 1 vụ.

Số đoàn đông người tăng nhiều

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2023, số lượng công dân đến trụ sở TCD, nơi TCD của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2022; đặc biệt, số đoàn đông người tăng khá nhiều.

leftcenterrightdel
 Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã xác minh và ban hành kết luận đối với 79 người có nghĩa vụ kê khai tại 18 đơn cơ quan, đơn vị. Ảnh: TTTT

Số lượng đơn thư tiếp nhận và xử lý giảm; tuy nhiên, số vụ việc KN thuộc thẩm quyền tăng so với cùng kỳ. Nội dung KN, TC, kiến nghị, phản ánh và khởi kiện tại tòa án nhân dân các cấp tập trung chủ yếu vào công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án (chiếm 85% vụ việc KN, kiến nghị); số vụ việc còn lại liên quan đến các lĩnh vực khác như chính sách xã hội, y tế, giáo dục, hành chính…

Trong năm, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tỉnh Quảng Ninh đã tiếp 8.767 lượt công dân với 5.737 vụ việc; có 149 đoàn đông người. Tiếp nhận tổng số 11.372 đơn; qua phân loại có 733 đơn KN, 31 đơn TC thuộc thẩm quyền phải giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 590 đơn KN, đạt tỷ lệ 80,49%; 28 đơn TC, đạt tỷ lệ 90,32%.

Qua giải quyết KN đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 1,1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 1 cá nhân; trả lại cho cá nhân 250 triệu đồng. Qua giải quyết TC kiến nghị xử lý 1 cá nhân.

Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tham mưu xây dựng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về kiểm soát kê khai tài sản thu nhập, tổ chức thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện xác minh tài sản thu nhập theo quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh đã xác minh và ban hành kết luận đối với 79 người có nghĩa vụ kê khai tại 18 đơn cơ quan, đơn vị. Qua xác minh cho thấy, vẫn còn trường hợp kê khai không đúng biểu mẫu, kê khai không đầy đủ, không đúng theo hướng dẫn…

UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá, năm 2023, tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới trong chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra. Ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch được phê duyệt, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời triển khai, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và đạt hiệu quả cao…

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai kịp thời khối lượng lớn các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu. Trong đó, nhiều cuộc thanh tra có phạm vi rộng với nhiều đối tượng thuộc lĩnh vực được dư luận quan tâm như: Công tác xác định giá đất của các dự án; việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin phục vụ phòng chống dịch Covid-19; các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách với quy mô đầu tư lớn…

Ngoài ra, ngành Thanh tra tỉnh cũng đã triển khai các cuộc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Cùng với đó, chủ động trong vai trò tham mưu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương làm việc tại tỉnh…

Trong năm, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài; xử lý kịp thời các vụ việc mới phát sinh, nhất là những vụ bức xúc, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Điển hình, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã chỉ đạo kết nối liên thông công tác TCD, giải quyết KN, TC đến 3 cấp trong toàn tỉnh theo đúng tinh thần “cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc”; cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan trong tỉnh đã quan tâm bổ sung biên chế, lựa chọn, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu pháp luật, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục và trách nhiệm với công việc làm công tác TCD, giải quyết KN, TC…

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2023, Quảng Ninh được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao về việc tiếp tục quan tâm chỉ đạo, duy trì thực hiện tốt công tác TCD, giải quyết KN, TC, tham gia tố tụng các vụ án hành chính trên địa bàn. Kỷ luật, kỷ cương trong mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị và từng cá nhân thực thi nhiệm vụ công tác này tiếp tục được tăng cường. Tình hình KN, TC nói chung được giữ ổn định, không hình thành “điểm nóng”, không phát sinh thêm vụ việc phức tạp, đông người.

Trọng Tài