Ngày 21/11/2023, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tổ chức rà soát xử lý chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh có đối tượng trùng lặp trong kế hoạch thanh tra năm 2024 gồm: Thanh tra Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Ban Dân tộc, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Đầm Dơi và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.

Qua rà soát hệ thống phần mềm kế hoạch thanh tra của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP Cà Mau đăng nhập trên hệ thống, Thanh tra tỉnh phát hiện 12 đối tượng là cơ quan bị chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo kế hoạch thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành của các sở, ngành, địa phương trong năm 2024.

Riêng lĩnh vực kiểm tra các sở, ngành, khi đăng nhập trên hệ thống phần mềm kế hoạch thanh tra, các đơn vị tự xử lý chồng chéo, trùng lặp xong.  

Đối với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan: Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan tỉnh… sau khi có kế hoạch cụ thể, Thanh tra tỉnh rà soát, đối chiếu và có thông báo cho các sở, ngành nếu có sự trùng lặp.

Chu Tuấn