Đã hoàn thiện, ban hành kết luận thanh tra của một số cuộc thanh tra chậm

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Quốc Công, Phó Vụ trưởng Vụ I cho biết, trong năm 2023, Vụ I đã tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện, trình ký ban hành Kết luận thanh tra của một số cuộc thanh tra chậm...

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo Vụ I luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đến từng công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc, do đó hầu hết công chức đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

Năm 2023, theo kế hoạch được Tổng Thanh tra giao, Vụ I được giao thực hiện 3 cuộc thanh tra chính thức gồm:

Thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại Bộ Xây dựng và UBND TP Hồ Chí Minh.

Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai. 

Trong năm, vụ đã ban hành 4 kết luận thanh tra gồm: Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh (Kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2023); kết luận thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công thương (Kết luận số 1538/KL-TTCP ngày 07/7/2023); kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường và khoáng sản (Kết luận thanh tra số 2232/KL-TTCP ngày 03/10/2023); Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu (Kết luận số 1061/KL-TTCP ngày 13/11/2023).

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra từ các năm trước (theo kế hoạch và giao đột xuất).

Vụ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn công tác thanh tra với việc phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh tra; thực hiện luân chuyển một số vị trí công tác trong vụ; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị tổng kết Vụ I. Ảnh: TH

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng nội dung thanh tra

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ I, đánh giá cao việc chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết cũng như các ý kiến góp ý vào dự thảo của các đại biểu dự họp. 

Đồng thời đề nghị trong năm 2024, tập thể Vụ I phát huy kết quả đạt được của năm 2023, cùng đoàn kết thống nhất, bám sát nhiệm vụ và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn và chất lượng.

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2024, Vụ I được giao thực hiện 2 cuộc thanh tra chính thức gồm:

- Thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án hạ tầng giao thông lớn theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 07/3/2022 của Chính phủ tại Bộ Giao thông vận tải.

- Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định, quản lý, sử dụng đất đai của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, còn một số cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện trong năm 2022 chưa ban hành kết luận thanh tra và tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 45-NQ/BCS ngày 22/7/2022 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Quyết định 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 Quy chế Tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Đối với công tác thanh tra, trưởng đoàn các đoàn thanh tra cần nâng cao trách nhiệm, tập trung, khẩn trương hoàn thiện, trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét, ký ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra còn tồn đọng. Việc xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra cần được quan tâm thực hiện trong quá trình thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện thanh tra, căn cứ nội dung thanh tra, trưởng đoàn thanh tra cần phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn thanh tra phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, chuyên môn nghiệp vụ; cần sát sao công việc, bám sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng nội dung thanh tra.

"Công chức khi tham gia các đoàn thanh tra cần nêu cao trách nhiệm với công việc được giao, thực hiện nội dung thanh tra một cách khoa học, đúng quy định của pháp luật, hoàn thiện nội dung chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu (kể cả việc thu thập hồ sơ, tài liệu); xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thanh tra ngay trong quá trình thanh tra trực tiếp; sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, các thành viên đoàn thanh tra, nhất là trưởng đoàn thanh tra phải tập trung cao cho việc xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra" - ông Hoàng Hưng đề nghị.

Tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp với thanh tra các bộ, ngành; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thập thông tin tại các bộ, ngành; các tổ, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết và chủ động tổ chức, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các bộ, ngành được phân công theo dõi, quản lý…

"Để hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ nêu trên, trước hết tập thể lãnh đạo vụ, trưởng các đoàn thanh tra và mỗi công chức trong vụ phải gương mẫu, đoàn kết, nêu cao trách nhiệm trước công việc được giao; tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao” - ông Hưng nhấn mạnh.
Thái Hải