Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 4/1/2024 của Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT về thanh tra đột xuất việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm phân bón của Cty Sao Đỏ.

Đoàn thanh tra đã xác định lỗi vi phạm, thiết lập Biên bản vi phạm hành chính số 02a/BB-VPHC lập ngày 12/01/2024 đối với Cty Sao Đỏ.

Sở NN&PTNT Thanh Hóa báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đối với Cty Sao Đỏ với các hành vi vi phạm.

Thứ nhất, sản xuất phân bón không có giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón, quy định tại điểm đ Khoản 6 Điều 21 Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 9/6/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt.

Thứ hai, không thực hiện thử nghiệm đánh giá chất lượng của từng lô phân bón thành phẩm trước khi đưa phân bón ra lưu thông trên thị trường đối với 5 lô hàng kiểm tra có khối lượng 64,5 tấn, cụ thể phân bón trung lượng HT CALMAG ZN mã số phân bón 11343 có 4 lô, trong đó có 3 lô sản xuất tại Công ty Cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa vào các ngày 20/7/2023; 6/11/2023; 10/12/2023; 1 lô sản xuất tại Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa ngày 20/7/2023; phân bón NK Nhật Long 999 mã số phân bón 11026 có 1 lô sản xuất ngày 11/9/2023 tại Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa.

Tổng cộng mức xử phạt của các hành vi vi phạm là 305 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thu hồi lượng phân bón 64,5 tấn để thử nghiệm lại.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức xử phạt trên thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đã có văn bản đề nghị xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Cty Sao Đỏ, có địa chỉ trụ sở chính ở thôn Ban Thọ, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Thọ.

Văn Thanh