.

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Linh

Hội thảo nhằm thảo luận, trao đổi về những kinh nghiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ thực tiễn tại tỉnh Lâm Đồng. Từ đó, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, tạo diễn đàn khoa học để cán bộ thanh tra địa phương chia sẻ, thảo luận những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác, giúp cán bộ, nghiên cứu viên của đơn vị có thêm thông tin, kinh nghiệm thực tiễn và ý tưởng nghiên cứu về hoạt động của ngành; chia sẻ cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học và tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức chuyên ngành thanh tra.

leftcenterrightdel
Ông Ngô Kiểm, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chia sẻ các nội dung liên quan tại hội thảo. Ảnh: Vũ Linh

Tại hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày tham luận, trao đổi kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN tại địa phương.

Cụ thể, các nội dung về vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra, của người đứng đầu cơ quan thanh tra trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra… Trong hoạt động thanh tra, về xây dựng kế hoạch thanh tra, việc thu thu thập thông tin, nắm bắt tình hình trước khi xây dựng kế hoạch, việc xử lý chồng chéo, trùng lặp nội dung, đối tượng thanh tra với hoạt động kiểm toán Nhà nước, công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Trong quá trình thanh tra, việc chấp hành thời hạn ban hành kết luận thanh tra, thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra, việc ban hành kết luận thanh tra, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra… Tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, PCTN tại địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi những vấn đề đặt ra trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN từ thực tiễn tại tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, thảo luận và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN trong thời gian tới.

Vũ Linh