Triển khai 216 cuộc thanh tra, kiểm tra

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra Quảng Trị đã triển khai 74 cuộc thanh tra hành chính và 142 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, qua các cuộc thanh tra hành chính phát hiện vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực thanh tra tài chính-ngân sách. Số tiền được phát hiện có vi phạm là hơn 15,3 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước là trên 13 tỷ đồng và xử lý khác về kinh tế là hơn 2,2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hình sự: 1 vụ/1 đối tượng.

Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, lực lượng thanh tra đã tiến hành 142 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 615 tổ chức và 1.115 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 321 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là hơn 1,7 tỷ đồng, số tiền kiến nghị thu hồi 434 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 275 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 89 tổ chức và 186 cá nhân. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trên 3,85 tỷ đồng và đã khởi tố 9 vụ/10 đối tượng.

Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, như: Sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón không đạt chất lượng như tiêu chuẩn chất lượng đã công bố; buôn bán thuốc thú y quá hạn sử dụng; buôn bán vacxin thú y nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; hàng thực phẩm quá hạn sử dụng, sản phẩm không đạt chất lượng...

Đối với Thanh tra tỉnh Quảng Trị, năm 2023, trên cơ sở chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kịp thời, hiệu quả.

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 15 cuộc, trong đó đã ban hành kết luận thanh tra đối với 11 cuộc (số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang 4 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ 11 cuộc). Qua thanh tra, phát hiện sai phạm gần 14,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 12,3 tỷ đồng, kiến nghị khác 2,12 tỷ đồng. Số đã thu hồi là hơn 2,9 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý hành chính chủ yếu tập trung tăng cường công tác quản lý ngành, lĩnh vực, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục các sai sót.

Đơn cử, trong kỳ, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tài sản tại Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc Sở (bao gồm cả các đơn vị đã cổ phần hóa). Kết quả, phát hiện sai phạm hơn 10,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 9 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 1,9 tỷ đồng.

Tăng cường đôn đốc thực hiện xử lý sau thanh tra

Nhìn chung, năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cơ bản đúng tiến độ và nội dung kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Các cuộc thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và chỉ đạo của cấp trên, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, các đoàn thanh tra đã chủ động cập nhật và áp dụng các văn bản mới vào quá trình thanh tra, như Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và một số văn bản có liên quan. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trí Kiên, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, các đoàn thanh tra chủ động hoàn thành đúng tiến độ và nội dung kế hoạch thanh tra năm 2023 (những cuộc đã triển khai thực hiện nhưng chưa ban hành kết luận thanh tra) cũng như triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Tiến hành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính cấp dưới trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm. Qua đó, có những kiến nghị về cơ chế, chính sách, biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tập trung nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực. Trong đó, chú ý tập trung vào những lĩnh vực có nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm, định hướng thanh tra và tham mưu xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Từng bước đổi mới công tác thanh tra, không ngừng nâng cao hiệu quả thanh tra, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời cũng như tăng cường hoạt động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Minh Tân