Thanh tra cắm chốt tại tất cả các điểm thi

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, công tác thanh tra, kiểm tra phải tiến hành linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc độc lập của hoạt động thanh tra, kiểm tra, không bỏ sót, không bị động...

Đáng chú ý, Bắc Ninh sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế thi.

Ban Chỉ đạo Thi tỉnh Bắc Ninh tổ chức và phân công nhiệm vụ 8 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra, kiểm tra công tác coi thi được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt chú trọng. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Ban Chỉ đạo Thi tỉnh thành lập 4 đoàn kiểm tra, phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT kiểm tra lưu động tại các điểm thi.

Chánh Thanh tra Sở GDĐT ra quyết định thành lập đoàn thanh tra công tác coi thi gồm các thành viên là thanh tra viên, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra tỉnh, các đơn vị thuộc/trực thuộc Sở.

Đặc biệt, đoàn thanh tra cử các tổ cắm chốt tại tất cả các điểm thi, theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi 2 người; từ 20 đến 30 phòng thi 3 người; từ 31 đến 40 phòng thi 4 người; từ 41 phòng thi trở lên 5 người.

Tỉnh Bắc Ninh bố trí 1 tổ thanh tra gồm 3 thành viên làm nhiệm vụ trực thanh tra thi tại Sở GD&ĐT trong các ngày thi. Tổ thanh tra trực theo dõi, nắm thông tin về hoạt động thanh tra coi thi của Sở, tham mưu xử lý những tình huống bất thường, báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời theo quy định.

Bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

Đáng chú ý, Bắc Ninh cũng thành lập các đoàn thanh tra công tác chấm thi, trong đó, có thành viên của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo đoàn thanh tra có đủ số thành viên để thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các khu vực: Ban làm phách bài thi tự luận; ban chấm thi tự luận; ban chấm thi trắc nghiệm và tại phòng chứa bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm.

Cùng với đó, các đoàn của tỉnh cũng phối hợp với đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chấm thi theo quy định.

Ngoài các đoàn trên, Bắc Ninh cũng thành lập đoàn thanh tra phúc khảo bài thi, 1 đoàn thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp đảm bảo đoàn thanh tra có ít nhất 3 người/đoàn.

Thời điểm này, Ban Chỉ đạo Thi tỉnh đang tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phòng thi và các điều kiện liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh tại các điểm thi nhằm bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29/6. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, kỳ thi sẽ được đổi mới toàn diện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.779 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT (tăng 1.010 thí sinh so với năm 2023). Trong đó, có 17.211 thí sinh là học sinh lớp 12 THPT năm học 2023 - 2024; 568 thí sinh tự do.

Tỉnh Bắc Ninh tổ chức 1 hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì với 27 điểm thi, 750 phòng thi chính thức, 8 điểm thi dự phòng và khoảng 2.000 cán bộ coi thi, giám sát kỳ thi.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động, có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày…

Hải Hà