Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Trà Vinh đã tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực được 295 cuộc, với 13.916 lượt người tham dự. Công tác tuyên truyền trực tiếp thông qua tiếp công dân, hoạt động của đoàn thanh tra, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ. Ngoài ra, triển khai tuyên truyền thông qua mạng thông tin nội bộ của các cơ quan...

Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch. Trong kỳ, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 13 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, đã ban hành mới 118 văn bản; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 5 văn bản; triển khai 9 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Qua thanh tra, phát hiện 2 cá nhân có sai phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục tăng cường theo dõi và kiểm tra việc thực hiện của người có chức vụ, quyền hạn. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn tại 11 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

Đối với việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, trong kỳ, có 11 người phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng và 11 người được chuyển đổi vị trí công tác.

Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành kê khai hằng năm, kê khai bổ sung theo quy định. Kết quả, tổng số người đã kê khai 1.818 người với 1.893 bản kê khai.

leftcenterrightdel

Một phiên họp của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Trà Vinh 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch số 09/KH-TTr ngày 25/1/2024 về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, bốc thăm xác minh 44 trường hợp thuộc 11 đơn vị. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định và tiến hành xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh phát sinh 2 vụ việc có hành vi tham ô tài sản, với tổng số tiền phát hiện là 41,616 triệu đồng. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải và vụ việc xảy ra tại Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (vụ việc đang được xác minh, làm rõ). Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thụ lý, điều tra và khởi tố 3 vụ việc, 7 bị can ở kỳ trước chuyển sang.

Qua công tác thanh tra, đã kịp thời phát hiện những sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời chấn chỉnh. Cụ thể, tổng số cuộc thanh tra hành chính đã và đang thực hiện là 46 cuộc đối với 94 đơn vị, ban hành kết luận thanh tra 27 cuộc. Qua kết quả thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm là 6.440 triệu đồng.

Các đơn vị đã kiến nghị thu hồi 6.414 triệu đồng (đã thu 4.809 triệu đồng, đạt 75%); kiến nghị khác 26 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 4 cá nhân; kiến nghị hoàn thiện nhiều văn bản quản lý điều hành thuộc thẩm quyền cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện pháp luật về thanh tra. Ngoài ra, kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm vì không có dấu hiệu tội phạm.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, toàn tỉnh đã thực hiện 165 cuộc tại 227 tổ chức và 1.400 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, đã ban hành 81 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt là 1.181,2 triệu đồng (đã thu 1.047,7 triệu đồng). 

Đáng lưu ý, trong kỳ, qua nguồn tin báo đã phát hiện 2 vụ việc có hành vi tham ô tài sản. Toàn tỉnh đã thụ lý, điều tra 4 vụ, 8 bị can, kết thúc điều tra và truy tố 3 vụ, 4 bị cáo. Kết quả, đã xét xử 2 vụ, 3 bị cáo tội “tham ô tài sản” xảy ra tại Công an huyện Tiểu Cần; tội “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” xảy ra tại Công an huyện Trà Cú.

Thu Huyền