Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại Quyết định số 512, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ với ông Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021.

Ông Nguyễn Tiến Nhường đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật ông Nhường tính từ ngày công bố Quyết định số 1120 ngày 31/01/2024 của Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Lương Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 cũng bị Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng bằng hình thức xóa tư cách chức vụ tại Quyết định số 513 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ban Bí thư trước đó thi hành kỷ luật ông Nguyễn Lương Thành và công bố tại Quyết định số 1118 ngày 31/01/2024.

Cả 2 ông Nguyễn Tiến Nhường và Nguyễn Lương Thành đã bị Ban Bí thư đã quyết định khai trừ Đảng.

Ông Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Còn ông Nguyễn Lương Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thì bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tiếp theo bị Thủ tướng kỷ luật là các ông Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Hữu Thành.

Tại Quyết định số 510, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật với ông Phong được tính từ ngày công bố Quyết định số 1407 ngày 31/01/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo Quyết định số 511 của Thủ tướng, ông Thành bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính với ông Thành tình từ ngày công bố Quyết định số 1406 ngày 31/01/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo kết luận của Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 4 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đều chịu trách nhiệm với những vi phạm của Ban Cán sự Đđảng UBND tỉnh.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, thực hiện một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện; nhiều tổ chức Đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Những vi phạm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Hương Giang