Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn Kiểm tra còn có Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn - Phó Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo một số cục, vụ của TTCP; cùng đại diện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các thành viên trong đoàn.

Về phía tỉnh Long An, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn - Phó Trưởng đoàn trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Ảnh: Chu Tuấn 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn - Phó Trưởng đoàn đã trình bày toàn văn dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 tại tỉnh Long An.

Dự thảo đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực của Tỉnh ủy Long An. Trong đó, tập trung vào việc thành lập, kiện toàn và quy định chức năng nhiệm vụ Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực…

leftcenterrightdel
 Thành viên Đoàn Kiểm tra tham dự buổi làm việc công bố dự thảo kết quả kiểm tra. Ảnh: Chu Tuấn

Dự thảo đánh giá về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực; về cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và đổi mới phương thức thanh toán; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc chuyển đổi vị trí công tác; việc kiểm soát tài sản, thu nhập…

Ngoài ra, dự thảo cũng đánh giá về công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực và thu hồi tài sản. Trong đó, tập trung vào kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cục qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra; kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng…

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Chu Tuấn 

Dự thảo đã đánh giá tổng quát những mặt tích cực đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 tại tỉnh Long An. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị của Đoàn Kiểm tra đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An…

Sau khi Phó Tổng TTCP phủ Đặng Công Huẩn - Phó Trưởng đoàn trình bày dự thảo kết quả của đoàn kiểm tra, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Long An đã trình bày một số ý kiến bổ sung để hoàn thiện văn bản thông báo kết quả kiểm tra…

leftcenterrightdel
  Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã tiếp thu và thống nhất cao toàn bộ nội dung kết quả của Đoàn Kiểm tra... Ảnh: Chu Tuấn

Tại buổi công bố, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã tiếp thu và thống nhất cao toàn bộ nội dung kết quả của Đoàn Kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy Long An cho rằng báo cáo của đoàn công tác đã đánh giá sâu sắc, toàn diện, công tâm, khách quan, đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh Long An trong năm 2023. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương kịp thời khắc phục trong thời gian tới…

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong - Trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận một số mặt tích cực và những khó khăn, vướng mắc của Tỉnh ủy Long An trong thời gian qua... Ảnh: Chu Tuấn

Phát biểu tại buổi công bố, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong - Trưởng Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Tỉnh ủy Long An để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong thời gian qua. Quá trình thực hiện kiểm tra, đoàn đánh giá Tỉnh ủy Long An cùng các sở, ban, ngành… đã nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu làm việc của đoàn; làm việc với tinh thần, thái độ nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với đoàn.

Trên cơ sở báo cáo của đoàn, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đã ghi nhận một số mặt tích cực và những khó khăn, vướng mắc của Tỉnh ủy Long An.

Tổng TTCP đề nghị Tỉnh ủy Long An tiếp thu ý kiến về các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Trước mắt, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể. Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Long An đối với một số nội dung trong công tác PCTN, tiêu cực…

Chu Tuấn