Trong nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Quá trình thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai bảo đảm về số lượng, chất lượng, nội dung. Trong đó, chú trọng giám sát có thẩm tra; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với xử lý trách nhiệm cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như quy hoạch, đầu tư, quản lý sử dụng đất đai, xác định giá đất, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, đầu tư công, tổ chức cán bộ...

Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai nhanh, hiệu quả các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xây dựng và triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thực hiện đúng phương châm kiểm tra đi trước, mở đường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng được tăng cường, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh những vi phạm từ khi mới phát sinh từ xa, từ sớm, từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

Điển hình, tại Đảng bộ huyện Vân Đồn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện 183 cuộc kiểm tra đối với 578 tổ chức đảng và 578 đảng viên; 141 cuộc giám sát đối với 352 tổ chức đảng và 352 đảng viên (tăng 191,7% so với giữa nhiệm kỳ trước); giải quyết dứt điểm 8/9 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên.

Qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật 70 đảng viên; kỷ luật khiển trách 1 tập thể. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện đảm bảo đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính.

Tương tự, tại Đảng bộ TP Cẩm Phả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Từ năm 2020 đến nay, Thành ủy Cẩm Phả đã triển khai thực hiện 74 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra (26 cuộc theo kế hoạch, 48 cuộc đột xuất); cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở hoàn thành 300 cuộc; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành 586 cuộc.

Qua đó, Đảng bộ TP đã phát hiện 4 tổ chức cơ sở đảng, 69 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật (khiển trách 45; cảnh cáo 2; cách chức 3; khai trừ khỏi Đảng 19).

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, giám sát, nhiều vụ việc phức tạp đã được Thành ủy Cẩm Phả phát hiện, chuyển cơ quan chức năng điều tra, truy tố trước pháp luật. Điển hình là vụ việc “nhận hối lộ” của một số đảng viên, nhân viên tại Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường, liên quan đến hơn 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long…

Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật 57 tổ chức đảng (khiển trách 40, cảnh cáo 17); thi hành kỷ luật 1.616 đảng viên (khiển trách 1.221, cảnh cáo 218, cách chức 12, khai trừ ra khỏi Đảng 165 trường hợp)…

Trong nửa nhiệm kỳ qua, kết quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, đã tạo dấu ấn tốt và sự lan tỏa mạnh mẽ, qua đó, tăng cường đoàn kết, củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền địa phương.

Trọng Tài