Ngày 10/7, thông tin từ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, Tỉnh ủy vừa có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Cục THADS tỉnh, Bí thư, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và 2 Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục THADS Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhận thấy Chi ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh và các cá nhân được kiểm tra đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu trách nhiệm trong tham mưu chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo để Cục THADS tỉnh thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và của Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) về công tác tiếp nhận, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thiếu trách nhiệm tham mưu chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tại Cục THADS tỉnh.

Những vi phạm trên làm ảnh hưởng đến uy tín hoạt động của tổ chức Đảng, ngành THADS, gây dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Chi ủy Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Ngô Thanh Cường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đối chiếu quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chi ủy Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Ngô Thanh Cường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Ngoài ra, 2 Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, nên đề nghị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

N. Phó - L. Bằng