Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định: Thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Hồ Ngọc Dinh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình bằng hình thức khiển trách, do thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, các quy định, hướng dẫn về tổ chức sinh hoạt Đảng, công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, khuyết điểm; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ còn để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm. 

Các khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Ngọc Dinh đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp xem xét xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Hồ Ngọc Dinh đảm bảo đồng bộ kịp thời.

Như Báo Thanh tra đã đưa tin, tại kỳ họp thứ năm, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đảng viên là lãnh đạo Cục THADS.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy Chi bộ Cục THADS tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; việc quán triệt, triển khai và chỉ đạo ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ chưa kịp thời; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ còn hạn chế, kết quả việc tự phân loại và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên không đảm bảo theo quy định, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ chưa toàn diện, việc kiểm tra xem xét nội dung sai phạm của đảng viên thực hiện chưa triệt để.

Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng. UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu Chi bộ Cục THADS tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và có kế hoạch khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, ông Hồ Ngọc Dinh chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, đơn vị, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn có khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là vi phạm trong công tác cán bộ.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Ngọc Dinh đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy quyết định thành lập đoàn kiểm tra để xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Hồ Ngọc Dinh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình.

Trần Kiên