Qua 3 lần tổ chức, uy tín và chất lượng của Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được nâng lên, thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, thu hút sự quan tâm tham gia hưởng tích cực của đông đảo các cơ quan báo chí, các nhà báo trong cả nước và sự ủng hộ của nhân dân.

Chiều ngày 19/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Thành công của giải lần thứ ba đã tiếp tục khẳng định giải ngày càng bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy, cổ vũ mạnh mẽ vai trò của báo chí, của nhân dân đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc góp phần vào thành công của Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2017-2021, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân.

Tại cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến đã công bố danh sách Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đã công bố Dự thảo Thể lệ Giải, trong đó nêu rõ, các tác phẩm tham dự tập trung phản ánh việc phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và "lợi ích nhóm", suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cùng với đó, tập trung phản ánh vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của MTTQ, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Tại cuộc họp triển khai Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, Báo Thanh tra vinh dự được nhận bằng khen do đã tích cực tham gia và đóng góp vào sự thành công của giải qua các lần tổ chức.

Tại Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018-2019, nhóm tác giả phóng viên, cộng tác viên Báo Thanh tra đạt Giải B với loạt bài về hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm  2020 - 2021, nhóm tác giả phóng viên, cộng tác viên Báo Thanh tra đạt 2 Giải C với loạt 5 bài điều tra "Cuộc đánh đổi “nghiệt ngã” của con người với thiên nhiên" và loạt 5 bài liên quan đến sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An.

Tác phẩm tham dự giải cũng ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; đồng thời phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tác phẩm tham dự giải được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 - 31/8/2023.

Các loại hình báo chí tham dự bao gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023, tính theo dấu bưu điện.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều nhận định, qua 3 mùa giải, chất lượng các tác phẩm tham dự được nâng lên, từ đó đưa ra ý kiến thảo luận đối với nội dung thể lệ nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm tham dự giải kì này.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Thanh 

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Giải Báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng coi là nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Báo chí ngày càng phát huy vai trò quan trọng, có những đóng góp tích cực, hiệu quả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để giải được triển khai theo hướng đổi mới cả nội dung và công tác tổ chức, tạo động lực thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và người dân cả nước, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, kế hoạch triển khai giải và nội dung Thể lệ Giải lần thứ tư cần cập nhật, cụ thể hóa những chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là nội dung Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam đề nghị, Ban Tổ chức Giải cần có sự phối hợp kịp thời với các cơ quan liên quan để tiếp nhận và lựa chọn những tác phẩm xứng đáng vinh danh tại lễ trao giải, góp phần tạo nên thành công của Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Thanh Thanh