Phát hiện 1 trường hợp kê khai tài sản không trung thực

Số liệu thống kê thể hiện: 4 vụ/9 bị can về tội tham ô tài sản, 1 vụ về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 3 vụ/13 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 vụ/5 bị can về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; 1 vụ/3 bị can về tội giả mạo trong công tác.

Kết quả điều tra, xử lý, cơ quan công an đề nghị truy tố 4 vụ/14 bị can; đang điều tra 7 vụ/16 bị can.

Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN), UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 4449/KH-UBND ngày 22/11/2023 về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) năm 2023, đồng thời giao Thanh tra tỉnh thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận bản kê khai TSTN của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng Thanh tra tỉnh kiểm soát TSTN.

Kết quả tổng hợp công tác kê khai TSTN năm 2023 thuộc đối tượng Thanh tra tỉnh kiểm soát TSTN như sau: Tổng số người phải kê khai TSTN trong năm 2023 là 1.504 người; đã kê khai là 1.504 người, đạt 100%; số bản kê khai TSTN đã công khai là 1.504 bản, đạt 100%.

Về công tác xác minh TSTN năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức xác minh và kết luận xác minh TSTN đối với 27 người được xác minh theo kế hoạch xác minh TSTN năm 2023. Qua xác minh, cơ quan chức năng đã kết luận 1 trường hợp kê khai tài sản không trung thực và không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc TSTN tăng thêm.

Về công tác xác minh TSTN năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 15/2/2024 về việc phê duyệt kế hoạch xác minh TSTN năm 2024. Số cơ quan, đơn vị được xác minh là 7 đơn vị; số người được xác minh là 20 người.

UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục giao Thanh tra tỉnh tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 20 người được xác minh và tiến hành xác minh TSTN theo quy định. Thanh tra tỉnh đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 20 người được xác minh và ban hành thông báo kết quả theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền về PCTN

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải nêu cao vai trò, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác PCTN, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình; thực hiện rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác và đưa nội dung công tác PCTN, tiêu cực trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, vụ án về kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN với 516 lượt người tham dự, phát hành 415 tài liệu về pháp luật PCTN.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương thường xuyên cập nhật, đăng tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và của UBND tỉnh về công tác PCTN. UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật, đăng tải tài liệu, tin, bài về phổ biến, giáo dục pháp luật, hỏi đáp pháp luật... trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên mục “Góc nhìn nội chính”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy cho học sinh khối trung học phổ thông.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị triển khai, quán triệt, tập huấn thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và thực hiện tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Thanh Hoa