Các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cienco 1 bị truy tố gồm: Cấn Hồng Lai, nguyên Tổng Giám đốc; Phạm Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên; Lê Văn Long, nguyên Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Bích Hạnh, nguyên Phó phòng Tài chính kế toán; Nguyễn Ngọc Tuyển, nguyên kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C và hai người khác.

Theo cáo trạng, Cienco1 thành lập từ năm 1995, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Giao thông Vận tải đại diện làm chủ sở hữu.

Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải có quyết định phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc bộ thực hiện cổ phần hóa, trong đó có Cienco 1. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp này do ông Phạm Dũng làm Trưởng ban, ông Cần Hồng Lai làm Phó ban.

Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, quá trình cổ phần hóa, dàn lãnh đạo Cienco 1 thời điểm đó đã có nhiều sai phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền lớn. Cụ thể, để xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa, với mục đích Cienco 1 không còn các khoản nợ xấu, ông Dũng và Lai cùng các thuộc cấp đã thống nhất cùng nhau xử lý các khoản nợ phải thu trái quy định pháp luật.

Cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 cùng các thuộc cấp sau đó quyết định xóa gần 185 tỷ đồng trong số nợ vì xác định "đây là khoản nợ khó thu hồi". Viện Kiểm sát cáo buộc hành vi trên của cựu lãnh đạo Cienco 1 dẫn đến không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa số tiền gần 185 tỷ đồng.

Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, Cienco 1 tiếp tục tiến hành thu hồi các khoản nợ đối với 6 công ty trực thuộc trước đây. Doanh nghiệp này đã thu hồi được 65 tỷ nhưng lại không đề xuất bàn giao cho Nhà nước mà chỉ đạo chi cho các hoạt động khác.

Cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Cienco 1 "nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính" nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Cũng theo cáo trạng, Cienco 1 khi cổ phần hóa còn không xác định giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp. Bốn khu đất bị "bỏ quên" này đều nằm ở vị trí đẹp, rộng từ 422m2 đến hơn 16.000m2 tại TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang và Gia Lai.

Theo quy định, khi doanh nghiệp cổ phần hóa, UBND cấp tỉnh sẽ có ý kiến để làm căn cứ xác định giá trị đất. Nhóm lãnh đạo Cienco 1 và các bị can thuộc Công ty A&C bị cáo buộc đã xác định 4 khu đất trên là "tài sản cố định vô hình" với tổng giá trị 12,6 tỷ đồng.

Hội đồng Định giá tài sản tố tụng hình sự tại 4 tỉnh lại xác định năm 2013, tổng giá trị bốn khu đất của Cienco 1 là hơn 67,4 tỷ đồng. Do vậy, hành vi "bỏ quên" 4 khu đất của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát kết luận, sai phạm của bị can Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai trong việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Cienco 1 gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 240 tỷ.

Q. Đông