Qua thực tiễn triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra Bộ GTVT cho rằng, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tuy nhiên các nội dung quy định về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập mới chỉ dừng lại ở quy định khung, chưa quy định cụ thể phương thức tiến hành xác minh tài sản, thu nhập nên quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc như:

Xác minh theo hình thức kiểm đếm tài sản kê khai hay tìm kiếm tài sản chưa kê khai; chưa có cơ sở dữ liệu quản lý tài sản đất đai, nhà ở, công trình xây dựng, phương tiện đi lại; đối với tài sản là tiền mặt, vàng bạc, kim cương và các tài sản chưa có giấy tờ chưa có cơ sở để kiểm soát; chưa quy định kê khai đối với khoản tiền vay; quy định chưa thống nhất về loại tài sản trên 50 triệu đồng và mỗi loại tài sản trên 50 triệu đồng phải kê khai... nên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Vì vậy, Thanh tra Bộ GTVT đề nghị cơ quan có thẩm sớm sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 để khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện.

Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình thu thập thông tin trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập; quy trình tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; quy định về tiêu chí xác định giữa không trung thực và chưa đầy đủ, rõ ràng trong xác minh tài sản, thu nhập; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có căn cứ thực hiện thống nhất.

Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ GTVT cho thấy, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức công tác kê khai tài sản theo quy định, số người thuộc diện kê khai hằng năm, kê khai bổ sung năm 2023 là 2.860 (trong đó 68 người thuộc diện do Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ quản lý bản kê khai).

Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BGTVT ngày 30/1/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 và đã thực hiện bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập đối với 84 người tại 12 cơ quan, đơn vị; đã thực hiện xác minh tài sản, thu nhập 32 người (từ năm 2023 chuyển sang); đã ban hành kết luận xác minh 12 người.

Qua xác minh đã kiến nghị về khắc phục tồn tại trong cách thức kê khai, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập; yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thủ trưởng đơn vị, các bộ phận, cán bộ tham mưu về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại các đơn vị; qua công tác xác minh chưa phát hiện trường hợp nào che dấu tài sản, thu nhập, kê khai không trung thực phải xử lý kỷ luật.

Trần Quý