Phát hiện hàng loạt sai phạm 

Ngày 18/4/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc thực hiện các quy định định của pháp luật về PCTN; việc tổ chức và hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (Cty Cấp thoát nước Kiên Giang), giai đoạn từ năm 2018 tới năm 2022...

Ngày 27/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 758/UBND-NC chỉ đạo liên quan tới những nội dung mà kết luận thanh tra đã nêu.

Ngày 9/5/2023, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có Thông báo kết luận thanh tra số 42/TB-TTr, nêu rõ những sai phạm xảy ra tại Cty Cấp thoát nước Kiên Giang. Theo đó, qua thanh tra liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty Cấp thoát nước Kiên Giang cho thấy, về mua sắm, quản lý, sử dụng hóa chất, công ty không chấn chỉnh sai phạm sau thanh tra, tiếp tục vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; mua hóa chất PAC cao hơn sản phẩm cùng loại, cùng xuất xứ Việt Nam tại cùng thời điểm, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí.

Công tác quản lý hóa chất không chặt chẽ, để thất thoát 63.820kg PAC, 150kg Clo. Có 7 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức theo kế hoạch tài chính - tiền lương hàng năm của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, gây lãng phí hóa chất gồm PAC là 1.518.839kg, vôi là 1.581.064kg, Clo là 700kg. So với định mức được thông qua hội nghị người lao động, có 7 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức của công ty, gây lãng phí: PAC là 585.219kg, vôi là 409.164kg, Clo là 13.996kg.

Về tình hình đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư ngoài), qua thanh tra, xác định Cty Cấp thoát nước Kiên Giang nhận cổ tức bằng cổ phiếu 122.762 cổ phiếu nhưng không theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh báo cáo tài chính; việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - MeKong Rạch Giá (Công ty MeKong) bị lỗ nhưng công ty không trích lập dự phòng rủi ro đầu tư tài chính; không xây dựng quy chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ sở đó quyết định mức thù lao được hưởng đối với người quản lý công ty được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác; chi trả tiền thù lao sai quy định cho người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Cty Cấp thoát nước Kiên Giang không yêu cầu người đại diện phần vốn góp của công ty báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của công ty Nhà nước, không báo cáo chủ sở hữu để xử lý thu hồi số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Liên quan tới việc ký kết hợp đồng mua, bán buôn nước sạch với Công ty MeKong, Thanh tra tỉnh xác định: Từ năm 2019 - 2022, Giám đốc Cty Cấp thoát nước Kiên Giang tiếp tục mua nước sạch của Công ty MeKong với giá cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Qua thanh tra việc thực hiện các quy định liên quan đến thang lương, bảng lương, quỹ phúc lợi, Thanh tra tỉnh phát hiện Cty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng người quản lý công ty; thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương; thực tế không làm nhưng khoán và chi tiền làm thêm giờ; không tổ chức thi, quyết định nâng ngạch 1 viên chức và chi lương sai quy định; quyết toán lương năm 2020 không đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; chi sai quy định tiền thù lao trách nhiệm cho ban thanh tra nhân dân.

Cty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, chi quỹ phúc lợi không đúng đối tượng. Qua thanh tra, nhận thấy về số tiền đã chi, công ty chi không đúng trình tự thủ tục do không xây dựng các quy chế, quy định... và thực tế chỉ cho người lao động để nâng cao đời sống, không có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý, khi thanh tra về dịch vụ thoát nước, Thanh tra tỉnh phát hiện Cty Cấp thoát nước Kiên Giang không nộp vào ngân sách Nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2022 số tiền hơn 37,3 tỷ đồng…

Trong thực hiện pháp luật PCTN, Cty Cấp thoát nước Kiên Giang còn một số sai sót như không báo cáo đầy đủ công tác PCTN; không thực hiện nghiêm một số nội dung tại kết luận thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh và ý kiến kết luận của cơ quan chủ sở hữu…

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang. Ảnh: Chu Tuấn

Chuyển hồ sơ 4 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý nhiều nội dung và đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý bằng Văn bản số 758/UBND-NC. Theo đó, Chủ tịch, Giám đốc Cty Cấp thoát nước Kiên Giang phải định kỳ và đột xuất kịp thời báo cáo chủ sở hữu việc thỏa thuận giá bán buôn nước sạch nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức sử dụng hóa chất trong sản xuất nước sạch nhằm đảm bảo chất lượng nước, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như sử dụng hóa chất tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát ngân sách Nhà nước; thực hiện việc đầu tư, mua sắm nguyên, vật liệu, trong đó có hóa chất đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu…

Chấn chỉnh sai sót, thực hiện đúng trình tự thủ tục về thang, bảng lương, thanh toán ngoài giờ, chi quỹ phúc lợi; dừng ngay việc chi lương không đúng quy định đối với ông Nguyễn Văn Sơn Châu; rà soát lại cơ cấu, tổ chức bộ máy để xây dựng đề án, phương án sắp xếp cho phù hợp, hiệu quả theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 145/TB-VP ngày 24/1/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 1 tập thể và kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 1 cá nhân; giao Chủ tịch và Giám đốc Cty Cấp thoát nước Kiên Giang, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 6 cá nhân, đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 12 cá nhân.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 40,2 tỷ đồng (đã nộp khắc phục hơn 38,3 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với kiến nghị của Thanh tra tỉnh về việc chuyển hồ sơ 4 vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, gồm: Thỏa thuận mua nước sạch không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh, cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước; công ty tiếp tục vi phạm pháp luật về đấu thầu, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí; quản lý không chặt chẽ hóa chất và xuất khống 63.820kg PAC và 150kg Clo, có dấu hiệu gây thất thoát tài sản Nhà nước; đề nghị chi tiền thù lao không đúng quy định, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chu Tuấn