Công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động

UBND TP Cần Thơ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, các ngành, các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, Ban Chỉ đạo PCTN tiêu cực TP đạt hiệu quả tích cực.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND TP, các ngành, các cấp đã ban hành 205 văn bản triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, với nội dung và giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, đôn đốc việc thực hiện kết luận, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, của Chính phủ cùng các bộ, ngành. Qua công tác triển khai việc thực hiện đã khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của UBND TP được các cấp, ngành và đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, làm hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực được các cấp, ngành quan tâm thực hiện tích cực, với nhiều hình thức như hội nghị triển khai quán triệt, thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị… Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn TP đã tổ chức được 476 cuộc với 16.836 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia; tuyên truyền qua đài truyền thanh và các tin, bài đã phát được gần 1.600 cuộc/lượt…

Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo quy định trên trang thông tin điện tử; quy định rõ ràng và niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính, trình tự, các loại giấy tờ cần thiết khi người dân đến liên hệ và thời gian giải quyết, trả kết quả… Từ đầu năm 2024 đến nay, có 25 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động. Qua kiểm tra chưa phát hiện có sai sót, hạn chế cần phải khắc phục, chấn chỉnh.

Ngày 5/1/2024, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Trên cơ sở đó, Thanh tra TP đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập, đã tiến hành xác minh đối với 62 trường hợp có nghĩa vụ kê khai.

Xử lý nghiêm các vụ liên quan tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, phát hiện 1 vụ 1 đối tượng có hành vi “giả mạo trong công tác”. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.

Thanh tra các ngành, các cấp trong TP đã triển khai 98 cuộc thanh tra, gồm 52 cuộc thanh tra hành chính và 46 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Đồng thời, phát hiện vi phạm 9,55 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 6,86 tỷ đồng (đã thu hồi 3,06 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác 2,69 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể, 35 cá nhân; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 1 vụ; ban hành 177 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,13 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 973 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện, điều tra và khởi tố 3 vụ đối với 4 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân TP đã thụ lý kiểm sát điều tra mới 3 vụ 4 bị can, đã ban hành cáo trạng truy tố 2 vụ, 2 bị can; tòa án nhân dân 2 cấp đã tiến hành xét xử 4 vụ, 6 bị cáo về các tội liên quan đến tham nhũng.

Qua công tác điều tra, truy tố, số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát phát hiện được là 610 triệu đồng, đã thu hồi 919 triệu đồng (do các cá nhân tự nộp khắc phục). Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng trị giá 70 triệu đồng và 3 xe mô tô.

Theo UBND TP Cần Thơ, công tác PCTN, tiêu cực luôn được Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP về PCTN, tiêu cực, UBND TP quan tâm chỉ đạo. Các cấp, ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả, góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước, tạo được niềm tin của Nhân dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tổ chức có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức, hoạt động; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được tích cực triển khai theo kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc chấn chỉnh, phòng ngừa và xử lý sai phạm.

Cảnh Nhật