Ngày 19/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, thực hiện quản lý Nhà nước về các hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Đông; trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế và các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự, an toàn xã hội; gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước.

Ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Đinh Tiến Dũng đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành Tài chính đạt kết quả quan trọng.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Tiến Dũng chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, ông Đinh Tiến Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức Đảng và cá nhân ông Đinh Tiến Dũng, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ, thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV TP Hà Nội.

Bộ Chính trị sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Hương Giang