Ngày 11/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Ninh, Viện KSND tỉnh đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phát hiện nhiều hành vi lừa đảo trên không gian mạng

Theo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh nửa đầu năm nay tiếp tục được giữ vững, ổn định, không phát hiện các hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 260 vụ/860 bị can về tội phạm trật tự trị an, an toàn - xã hội (tăng 31 vụ so với cùng kỳ), chủ yếu tập trung ở những nhóm tội xâm phạm trật tự, an toàn công cộng, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ...

Viện KSND tỉnh đánh giá, tính chất mức độ tội phạm ngày càng nghiêm trọng, phương thức phạm tội tinh vi, sử dụng công nghệ cao.

Liên quan đến tội phạm sở hữu, kinh tế, đã khởi tố 331 vụ/370 bị can (tăng 100 vụ so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, đã phát hiện nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, phức tạp, phi truyền thống; đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam.

Cùng kỳ, Viện KSND tỉnh cũng đã khởi tố 462 vụ/689 bị can về tội ma tuý (tăng 110 vụ so với cùng kỳ).

Đặc biệt, đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn; thực hiện hành vi phạm tội bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Thông tin đáng chú ý được Viện KSND tỉnh cho biết là nửa đầu năm nay đã phát hiện và khởi tố 10 vụ 57 bị can về tội tham nhũng và chức vụ (bằng số vụ, giảm 30 bị can so với cùng kỳ). Trong đó, khởi tố 5 vụ về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 5 vụ về tội "tham ô tài sản".

Đánh giá về tình hình công tác nửa đầu năm, Viện KSND tỉnh cho biết, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 1.063 vụ, tăng 272 vụ so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tăng hầu hết ở tất cả các nhóm tội.

Nguyên nhân số vụ án phạm tội tăng được Viện KSND tỉnh lý giải là do tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn đã tác động tiêu cực đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân; công tác quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ, tạo kẽ hở để một số cán bộ, công chức lợi dụng phạm tội; sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân...

Thanh tra đột xuất các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện KSND tỉnh cho biết: Cùng kỳ đã tiếp 113 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận và xử lý 751 đơn; đã xử lý 751 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Qua phân loại, đã giải quyết theo thẩm quyền 25 đơn, đến nay đã giải quyết xong 22 đơn (đạt 88%, vượt 8% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Tiến hành kiểm tra đối với 6/7 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 86%, vượt 16% so với chỉ tiêu của ngành.

Đáng chú ý, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra như: Kết hợp thanh tra và kiểm tra nghiệp vụ đối với những khâu còn yếu, tồn tại, vi phạm; thanh tra đột xuất đối với các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác và kỷ luật nghiệp vụ, nội vụ.

Cùng kỳ, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành 2 cuộc thanh tra. Viện KSND tỉnh cũng đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với 10 công chức tại các đơn vị Viện KSND hai cấp theo uỷ quyền của Viện KSND Tối cao.

Đồng thời, tiến hành 10 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ về thực hiện giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, công tác phòng, chống cháy nổ...

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Viện KSND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2024 tại 2 đơn vị viện KSND cấp huyện.

Viện KSND tỉnh cũng đã kiểm tra đột xuất 9 phiên tòa xét xử sơ thẩm của kiểm sát viên viện kiểm sát cấp huyện. Kết thúc kiểm tra đã ban hành kết luận chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để kịp thời khắc phục.

Viện KSND tỉnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 đối với 4 viện kiểm sát cấp huyện và 2 phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức thực hiện 43 cuộc tự kiểm tra, tăng 3 cuộc so với cùng kỳ...

Hải Hà