Ngày 8/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Lê Đức Thọ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre; Phạm Gia Luật, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ.

Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Với ông Phạm Gia Luật, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thấy, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài chính, khai thác, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản.

Vi phạm của ông Phạm Gia Luật đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Gia Luật.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Hương Giang