Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh An Giang đã dừng kiểm soát 55.710 phương tiện trong 9 tháng đầu năm 2023, phát hiện lập biên bản 35.140 trường hợp vi phạm.

Tạm giữ 16.043 phương tiện; phạt tiền 31.755 trường hợp, thu qua kho bạc trên 69 tỷ đồng; tước có thời hạn 6.926 giấy phép lái xe; tước có thời hạn 6 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; phạt cảnh cáo 763 trường hợp.

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng tiếp theo và đến cuối năm 2023, theo Công an tỉnh An Giang, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ bám sát chủ đề năm an toàn giao thông 2023: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm  trật tự an toàn giao thông, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, tạo dựng điều kiện trật tự an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Tiên Phong