Ngày 10/6, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chủ trì giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về tình hình rà soát các dự án hạ tầng giao thông động lực trên địa bàn tỉnh, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh, đối với 10 dự án giao thông động lực trong giai đoạn 2016 - 2020, 2021 - 2025; trong đó, có 6 dự án đang triển khai thi công; 3 dự án đã phê duyệt dự án, chưa khởi công và 1 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Kết quả rà soát cho thấy, công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu các dự án tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

Về tiến độ thực hiện, có 4 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024; 4 dự án hoàn thành trong năm 2025; 2 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cho ý kiến về nội dung này, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh việc triển khai và hoàn thành các dự án giao thông động lực là nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã có nhiều văn bản, nghị quyết chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc tiến độ triển khai; trong đó đã giao trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các chủ thể liên quan đối với một số dự án chưa đảm bảo tiến độ đặt ra, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhiều lần; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện giải trình trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung này.

Chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác quản lý Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý về chất lượng, tiến độ thi công và nghiệm thu công trình. Các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Đảng đoàn HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về tiến độ cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai các dự án.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đưa 6 dự án chưa được Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra vào kế hoạch thanh tra và chủ động mời Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán trong kế hoạch năm 2024 - 2025.

Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung, công việc khác…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị, các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chủ động đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhất là công tác đầu tư công, điều hành kinh tế - xã hội để có giải pháp căn cơ cho 6 tháng cuối năm.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung công việc phục vụ cho hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh du lịch, đảm bảo an toàn tại các bãi tắm. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để tăng cường công tác cảnh báo; rà soát, kịp thời phát hiện, khắc phục ngay các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng…

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện mô hình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…

Trọng Tài