Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về công tác quản lý đất đai đối với các dự án khoáng sản: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai và chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại hạn chế về đất đai đã được chỉ ra tại các kết luận thanh tra, kiểm tra gắn với tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đai trong hoạt động khoáng sản.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Chủ động nghiên cứu, tổ chức làm việc chuyên đề với các chủ đầu tư, các địa phương và các cơ quan liên quan để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và phân loại các tồn tại, vướng mắc để đề xuất cơ chế, giải pháp khắc phục, giải quyết theo quy định. Chủ động nghiên cứu kỹ lượng quy định của Luật Đất đai năm 2024 để có kế hoạch tổ chức thực hiện kịp thời.

Về việc cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền: Tiếp tục rà soát nội dung các giấy phép khoáng sản do tỉnh cấp để quản lý hoạt động của các điểm mỏ theo đúng giấy phép; không để phát sinh tình trạng khai thác vượt công suất sai quy định, khai thác ngoài phạm vi cấp phép.

Phối hợp rà soát các giấy phép do Bộ TNMT cấp để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn; thống nhất phương án quản lý, sử dụng quặng apatit loại IV xen kẹp, quặng sắt deluvi.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền của tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn nguyên, đóng cửa mỏ đối với các mỏ đã đủ điều kiện, đồng thời báo cáo, trình cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch để tạo điều kiện cho việc khai thác, sử dụng quỹ đất.

Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ TNMT trong việc cấp phép hoặc gia hạn khai thác mỏ Quý Xa khi được đề nghị.

Đối với các dự án khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đá, sỏi, sét…): Chủ trì, rà soát kỹ về quy trình, trình tự, thủ tục hành chính trong việc cấp phép, khai thác, chế biến, tiêu thụ, công tác đấu giá, chuyển nhượng dự án, giá bán… kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về khai thác, quản lý sử dụng đất, khai báo, kê khai sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế... Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác đối với các dự án đã đảm bảo thủ tục pháp lý để đáp ứng nguồn cung vật liệu cho hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ, hoàn nguyên môi trường đối với các mỏ đã hết hạn giấy phép để bàn giao đất cho địa phương quản lý. Tính toán kỹ lưỡng việc đóng cửa mỏ đối với các mỏ khoáng sản còn trữ lượng hoặc vẫn được đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác giai đoạn sau. Tăng cường công tác thanh  tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các điểm mỏ, khu công nghiệp, nhà máy chế biến khoáng sản để tránh xảy ra các sự cố về môi trường.

Cục Thuế tỉnh: Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, tiêu thụ sử dụng khoáng sản phụ đi kèm khoáng sản chính (như đá, sỏi đi kèm cát; vàng, bạc đi kèm đồng…) để tránh thất thu ngân sách Nhà nước. Đôn đốc việc thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản, đồng thời có các giải pháp linh hoạt để doanh nghiệp có đủ điều kiện, khả năng nộp ngân sách. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhất là đối với khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động quản lý các dự án khoáng sản tại địa phương theo thẩm quyền. Thực hiện quản lý chặt chẽ các điểm mỏ khoáng sản sau thu hồi, đóng cửa mỏ. Đề xuất Quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án khoáng sản hết hạn giấy phép đã được đóng cửa mỏ, hoàn nguyên môi trường theo quy định.

Chủ động, thường xuyên phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; bổ sung, cập nhật, hoàn thiện các quy hoạch đối với các điểm mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường để Nhà đầu tư chủ động triển khai các thủ tục pháp lý của dự án.

Đối với các dự án khai thác, chế biến quặng đồng: Giao UBND TP Lào Cai, UBND huyện Bát Xát chủ động phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi mỏ đồng Sin Quyền, giai đoạn 2 mỏ đồng Tả Phời. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án và an toàn hồ, đập thải tại các mỏ đồng Sin Quyền và Tả Phời.

Tổ chức bảo vệ và tăng cường công tác quản lý chặt chẽ khoáng sản chưa khai thác theo các quy định của Luật Khoáng sản và Quyết định số 2426/QĐUBND ngày 6/10/2023 của UBND tỉnh phê duyệt phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là đối với các khu vực có mỏ đất hiếm trên một số địa bàn như: Mỏ đất hiếm Mường Hum thuộc huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa; mỏ đất hiếm Bến Đền thuộc huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai; mỏ đất hiếm Tân An, huyện Văn Bàn; khu vực dự trữ đất hiếm vỏ phong hoá Cam Cọn - Tân Thượng thuộc huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn.

Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường từ các lòng sông, suối của các đơn vị khai thác trên địa bàn. Kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, khai thác ngoài phạm vi được cấp phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Có các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản.

Nam Dũng