Chủ trì có các ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tham dự còn có đại biểu: Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, xã hội của Quốc hội; Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các tỉnh và một số sở, ngành.

Thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, trong thời gian qua, chương trình hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân của 3 địa phương. Các hoạt động hợp tác giữa ba tỉnh từng bước được triển khai có hiệu quả, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý Nhà nước giữa các sở, ban, ngành của các tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung: Xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài; giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, doanh nghiệp, hợp tác xã, công tác trợ giúp và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý đăng ký kinh doanh… Các đơn vị liên quan của 03 địa phương thường xuyên trao đổi, phối hợp trong thu hút, quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng, trong đó phải kể đến các dự án như: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (ADB); Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ (AFD). Các địa phương cũng tập trung, ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu kinh tế ven biển, cảng biển, khu neo đậu, hậu cần nghề cá...

Để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập với khu vực và cả nước, thời gian tới, 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh thực hiện một số nội dung liên kết, hợp tác, đó là:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đối với từng địa phương và Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển liên kết vùng ngày càng đi vào thực chất, đi vào chiều sâu theo nguyên tắc: “Chia sẻ - Liên kết - Hợp tác cùng phát triển”.

Qua đó nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, phát huy vai trò của 3 địa phương trong tiểu vùng Bắc Trung bộ để đóng góp tích cực, nhanh, mạnh hơn nữa vào sự phát triển chung của cả vùng và cả nước.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của mỗi địa phương; nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển các quy hoạch Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Tiếp tục phối hợp trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển... nhằm tăng cường kết nối, cải thiện hệ thống giao thông giữa các tỉnh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng khu vực.

Cùng với đó, tăng cường liên kết, hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá và thu hút khách du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số kết nối, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Xuân Thống