Tổng cục Hải quan cho biết, sau khi nhận được được phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của hệ thống VNACCS/VCIS, gây ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, đơn vị đã khẩn trương xác định nguyên nhân, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp có liên quan để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống VNACCS/VCIS, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Bằng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, đến 00:00 ngày 25/11/2023, hệ thống VNACCS/VCIS đã hoạt động bình thường.

Qua kiểm tra hệ thống, Tổng cục Hải quan xác định nguyên nhân chính là do số lượng thông điệp gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không tuân thủ các quy định về việc gửi/nhận/phản hồi thông điệp dữ liệu.

Vấn đề này chủ yếu phát sinh với các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ là hàng hóa nhóm 2 quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đây là nguyên nhân chính khiến cho hệ thống VNACCS/VCIS bị quá tải tại nhiều thời điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tiếp nhận, xử lý tờ khai của hệ thống.

Theo thống kê, số lượng tờ khai nhập khẩu trị giá thấp bình quân mỗi ngày có khoảng 700.000 tờ khai; chỉ trong 15 ngày của tháng 11, đã có hơn 10 triệu tờ khai nhập khẩu trị giá thấp được đăng ký tới hệ thống VNACCS/VCIS.

Số lượng tờ khai gửi tới hệ thống quá lớn, khiến cho hệ thống VNACCS/VCIS bị quá tải, đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan khác do không thể đăng ký được tờ khai xuất nhập khẩu hoặc không thể lấy được phản hồi thông tin tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS

Trước đó, ngày 24/11, Tổng cục Hải quan đã có công văn hỏa tốc gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Hoàng Nam