Diễn đàn hội tụ nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực chuyển đổi số ứng dụng, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, truyền thông... Tại đây, các chuyên gia sẽ tập trung phân tích, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy các nền tảng ứng dụng chuyển đổi số vào các lĩnh vực đời sống, kinh tế.

"Diễn đàn là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi đẩy mạnh công cuộc Chuyển đổi số mà Thủ tướng Chính phủ phát động. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều giải pháp, nền tảng ứng dụng chuyển đổi số cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ & vừa"- Tiến sỹ Trần Đức Thịnh, Viện trưởng Viện Phát triển Dữ liệu & Kinh tế số cho biết.

Viện Phát triển Dữ liệu và Công nghệ số Việt Nam ra đời từ yêu cầu phát triển Dữ liệu số, Công nghệ số, Kinh tế số, Chuyển đổi số của đất nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Viện VIDT tổ chức và hoạt động theo Luật Khoa học Công nghệ, chịu sự quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ về lĩnh vực dữ liệu, công nghệ số. Viện trưởng là Tiến sĩ Trần Đức Thịnh - Phó Chủ tịch Excedo Group. Trụ sở chính của Viện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Phát triển Dữ liệu và Công nghệ số Việt Nam thực hiện triển khai nhiều chương trình (bao gồm nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, chuyển giao, v.v..) công nghệ chuyển đổi số ứng dụng đa lĩnh vực (tài chính, giáo dục, y tế, thương mại điện tử, nông nghiệp...) đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Viện được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp về công nghệ để góp phần nâng tầm doanh nghiệp Việt.

Excedo Group là một Tập đoàn công nghệ hình thành từ sự hợp nhất nhiều công ty công nghệ, đầu tư, truyền thông, thương mại điện tử... Excedo Group đã và đang tập trung xây dựng các nền tảng Chuyển đổi số ứng dụng như Bản đồ số Gmap, Vnland, Numbala, Bizdata, social Listening...

Theo Cafef