Những bất cập, vướng mắc về đất đai sẽ được giải quyết tận gốc, khi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực. Đặc biệt, mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai sửa đổi. Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, thay vì ngày 1/1/2025.

Trong đó, một trong những điểm quan trọng nhất của Luật Đất đai 2024 là bỏ khung giá đất cũ. Căn cứ vào mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào... để xác định giá đất theo giá thị trường. Điều này đã được doanh nghiệp (DN), người dân chờ từ rất lâu.

Hoặc luật mới cho phép mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân và các quy định về tập trung đất nông nghiệp, tích tụ đất nông nghiệp. Điều này sẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp quy mô lớn, thu hút sự tham gia của DN.

Luật còn đưa ra khung pháp lý cho bất động sản du lịch - "vùng trống" của pháp luật hiện hành, khiến các dự án nhà ở thương mại suốt thời gian dài không được phê duyệt. Luật mới có hiệu lực cũng sẽ giúp các địa phương có cơ sở phê duyệt các dự án nhà ở thương mại.

Theo các chuyên gia, chỉ còn vài tháng để chuẩn bị cho Luật Đất đai có thể được triển khai sớm, do đó, các bộ, ngành đang đẩy nhanh soạn thảo các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật.

Tuy nhiên, nếu chỉ đưa riêng Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm là chưa đủ, mà cần phải đồng bộ cả 3 luật liên quan, gồm cả Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Cả 3 luật trên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường bất động sản. Do đó, nếu chỉ riêng Luật Đất đai được thi hành sớm, thì vẫn chưa đồng bộ. Khi đó, rất nhiều trình tự, thủ tục đầu tư dự án không được tháo gỡ đồng loạt, mà vẫn phải tiếp tục đợi chờ vì liên quan đến nhau.

Đó là chưa kể, cộng đồng DN đặc biệt quan tâm đến việc quy định loại đất để phát triển nhà ở thương mại, bởi Luật Nhà ở 2014 và Luật Đất đai 2024 quy định doanh nghiệp chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở hoặc đang có quyền sử dụng đất ở, đang có quyền sử dụng đất ở và đất khác để thực hiện dự án nhà ở thương mại...