UBND TP Thanh Hóa nhận được Văn bản số 107/CV-BDA-SM của Công ty Sông Mã báo cáo tự giác tháo dỡ và gia hạn thêm thời gian tháo dỡ tại Trung tâm Giáo dục thể thao học đường, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Tại văn bản trả lời, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nêu rõ: Không thống nhất với nội dung đề nghị của Công ty Sông Mã tại Văn bản số 107/CV- BDA-SM ngày 25/8/2022. Yêu cầu Công ty Sông Mã chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 7854/QĐ-XPHC ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (buộc phải tháo dỡ các hạng mục công trình không đúng với mặt bằng quy hoạch xây dựng được duyệt tại dự án Trung tâm Giáo dục thể thao học đường).

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với UBND phường Đông Vệ đôn đốc Công ty Sông Mã thực hiện nghiêm việc quyết định xử phạt hành chính yêu cầu tháo dỡ các hạng mục công trình đã thi công lắp dựng không đúng với mặt bằng xây dựng được phê duyệt tại Dự án Trung tâm Giáo dục thể thao học đường và đã bị xử phạt 170 triệu đồng. 

Trước đó, Báo Thanh tra điện tử đã phản ánh qua bài: “Phạt hành chính Công ty Cổ phần Sông Mã 170 triệu đồng”, do thi công lắp dựng các hạng mục công trình không đúng với mặt bằng xây dựng được phê duyệt tại Dự án Trung tâm Giáo dục thể thao học đường.

Hương Trà