Tại buổi tiếp xúc cử tri 9 xã, phường phía Nam TP Lào Cai, 15 cử tri có ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND TP.

Cụ thể, cử tri phường Bình Minh, Pom Hán đề nghị xem xét giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), hộ nghèo, các hộ phát sinh tại dự án khu đô thị Kosy theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất lần đầu với đất đang sử dụng hoặc được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình.

Cử tri xã Tả Phời đề nghị tỉnh, TP quan tâm xây dựng nhà văn hóa xã; chuyển đổi đất 5% để xây dựng nhà văn hóa thôn Cóc 1, 2; có ý kiến với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản sửa chữa, bảo dưỡng duy tu thường xuyên Tỉnh lộ 156B, tuyến đường từ ngã ba Bến Đá đến ngã ba Phân Lân do đơn vị vận chuyển quặng làm hỏng; đầu tư công trình nước sạch cho 11 thôn vùng thấp, phục vụ hơn 1.000 hộ dân.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Tiến Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai đã tiếp thu và trả lời, thông tin phản hồi một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Trong đó, đối với việc cử tri đề nghị xem xét giảm 50% tiền sử dụng đất đối với các hộ đồng bào DTTS, hộ nghèo, thành phố và Chi cục Thuế đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Tài Chính đã giao Tổng cục Thuế có 2 văn bản trả lời nội dung trên.

Trong văn bản của Tổng cục Thuế có nói rõ: Tất cả các trường hợp phải giải phóng mặt bằng theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì không được áp dụng theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Đối với các ý kiến của cử tri xã Tả Phời như đầu tư xây dựng và sửa chữa các nhà văn hóa đã xuống cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 5% để xây dựng nhà văn hóa thì đều thuộc trách nhiệm của UBND xã, do đó đề nghị chính quyền UBND xã Tả Phời chủ động sửa chữa nhà văn hóa xã bằng nguồn của UBND xã hoặc TP; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nếu phù hợp thì đồng ý cho thu hồi để thực hiện.

Cũng trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhất trí với các câu trả lời cử tri mà đại diện lãnh đạo thành phố đưa ra.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để trả lời dứt khoát, rõ ràng với người dân về giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất đối với hộ gia đình là đồng bào DTTS, hộ nghèo, các hộ phát sinh tại dự án Khu đô thị Kosy theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Đối với việc sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 156B, tỉnh sẽ quan tâm, cân đối nguồn lực, ngân sách để duy tu, bảo dưỡng giúp người dân đi lại thuận lợi và an toàn…

Nam Dũng