Theo thống kê của Tỉnh ủy Ninh Thuận, năm 2022, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã triển khai tổ chức thực hiện học tập, quán triệt các chuyên đề tại địa phương, đơn vị với số lượng tham dự là 46.625 lượt người; 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham dự.

Mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm cao, tinh thần gương mẫu, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương; không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ, năng lực; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Huyện ủy Ninh Sơn đã lựa chọn và thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện về công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận lựa chọn nội dung thực hiện hướng vào khâu đột phá “xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu về kinh tế, tiến bộ về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

leftcenterrightdel
 Trong 3 năm, Ninh Thuận có 3 tập thể, cá nhân được Thủ tưởng Chính phủ tặng bằng khen. Ảnh: Khoa Lê

Trước mắt là thi đua lập thành tích chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Ông Phạm Văn Hậu cho biết thêm: Sau tổng kết hội nghị này, Tỉnh uỷ sẽ tập trung lãnh đạo để tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong hệ thống chính trị mà phải lan toả trong toàn xã hội, từ đó tạo ra một sức bật mới, khát vọng mới để phát triển tỉnh Ninh Thuận ngày càng phát triển...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự nêu cao tinh thần tự giác trong học tập và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao có nơi còn thấp; làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật…

Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh Ninh Thuận có 3 tập thể, cá nhân được Thủ tưởng Chính phủ tặng bằng khen; 3 tập thể, cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; 20 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khoa Lê