Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, với lực lượng Công an nhân dân nói riêng; nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Tiếp tục bảo vệ, phát triển và quán triệt, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Cùng ngày, Đoàn Đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
Đoàn Đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Tiến Dũng

TT