Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Bí thư Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước cùng tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối, việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những cống hiến, đóng góp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Đảng ủy Khối nhận định: “Trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện”.

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, dù ở cường vị công tác nào, Chủ tịch nước đều đã thể hiện được bản lĩnh, trách nhiệm của người đảng viên, chiến sĩ cộng sản kiên trung, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc sống đời thường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có lối sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

“Trên cường vị Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực, với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững”, Bí thư Đảng ủy Khối nói.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đảng viên tại Văn phòng Chủ tịch nước, các thế hệ đồng chí, đồng nghiệp, anh em, bạn bè đã cùng công tác tại các cơ quan, địa phương mà Chủ tịch nước đã từng công tác, đã luôn ủng hộ và sát cánh trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và bây giờ là nỗ lực hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói: “30 năm không phải là chặng đường quá dài nhưng đủ để bản thân nhận thức sâu sắc về những điều đã chọn, đủ để tin tưởng và vững vàng bước tới, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp, mong muốn làm nhiều hơn nữa những điều có ích, nỗ lực hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã trao”.

Thanh Thanh