Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố các quyết định, gồm: Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động, phân công đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Quảng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Quảng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ kể từ ngày 1/4/2024.

UBND tỉnh công bố các quyết định về: Điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1/4/2024.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí: Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Hồng Biên và Ngô Quang Hưng. Ảnh: TTTT

Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Ngô Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Bùi Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1/4/2024.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm.

Đồng thời nhấn mạnh, trong suốt quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng theo phương châm ổn định - kế thừa - phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Thành Trung và Bùi Tuấn Anh. Ảnh: TTTT

Các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm đợt này đều là những đồng chí có kinh nghiệm công tác thực tế và đã khẳng định được năng lực, trình độ trong quá trình làm việc.

Trên cương vị mới, các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, uy tín, khiêm tốn và không ngừng học hỏi, cầu thị, nắm bắt thực tiễn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm cần tiếp cận ngay các vị trí công tác mới, tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, với tinh thần 5 thật - 6 dám để góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2024, cũng như cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, chuẩn bị tích cực tinh thần chủ động từ xa, từ sớm để đại hội Đảng các cấp, tới Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Trọng Tài