Sáng ngày 2/3, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Với 487/488 tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 98,38% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Sau tuyên thệ của tân Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

leftcenterrightdel
 Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh: P.Thắng

Ông Võ Văn Thưởng năm nay 53 tuổi (sinh năm 1970), quê tỉnh Vĩnh Long.

Trình độ lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ triết học, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII), Bí thư Trung ương Đảng 2 khóa (XII, XIII), Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (X - dự khuyết, XI, XII, XIII), đại biểu Quốc hội 3 khóa (XII, XIV, XV).

Trưởng thành từ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong quá trình công tác, ông Võ Văn Thưởng kinh qua nhiều chức vụ.

Ông có 2 năm làm Bí thư Quận ủy 12, TP Hồ Chí Minh, rồi 4 năm làm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8 cùng năm đó.

Đến tháng 4/2014, ông làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Sau gần 2 năm, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 2/2016, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư từ tháng 2/2021.

Ông cũng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ 3/2021 cho đến nay.

Hương Giang