Theo đó, ngày 13/5/2020, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ định tham tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, ông Lê Thanh Hải được giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Hà Trung bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hà Trung nhiệm kỳ 2016 -2021.

Sau khi HĐND huyện Hà Trung bầu ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, ngày 21/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký Quyết định số 1799/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Hà Trung nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thanh Hải.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định miền nhiệm chức Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do chuyển công tác khác.

Văn Thanh